– For å lykkes i Tyskland må du være spesialist

På fem år har norske Data Respons kjøpt opp fem selskaper i Tyskland, som står for 34 prosent av selskapets omsetning i første kvartal 2021. Vi tok en prat med CEO, Kenneth Ragnvaldsen, om satsningen i Tyskland, forskjeller i forretningskultur og de største lærdommene selskapet har hatt på veien inn i det tyske markedet.

Dere satset tidlig på det tyske markedet, hvorfor? Og hvordan gikk dere fram?

Vi startet i Norge for over 30 år siden med global teknologi og IoT-løsninger som er på innsiden av blant annet biler, skip og fly. Etter at vi vokste oss litt opp i Norge, ble ekspansjon til Norden naturlig. Deretter anså vi Tyskland som neste steg fordi det er et stort og spennende industrielt marked. Vi hadde og har fortsatt en målsetting om å bli ledende i Europa innenfor vårt område. Da var det naturlig å fokusere på Tyskland ettersom du innenfor vårt felt dekker en betydelig del av det industrielle markedet i Europa om du er til stede i Norden og Tyskland. Jeg tror det var smart av oss å gå via Sverige, som jo industrielt sett er et slags mini-Tyskland.

Kan du si litt om prosjektene dere har i Tyskland?

Vi digitaliserer arbeidsprosesser, produkter og løsninger for mange av de store selskapene i Tyskland, for eksempel Daimler og Audi. Vi har blant annet laget bildelingsapplikasjoner, trådløse infotainment-løsninger og flåtestyring. I tillegg jobber vi med en online-plattform for handel av fornybar energi. Fra minimum 3 000 MWh kan hvem som helst selge sin egen fornybare strøm produsert fra sol, vind, vann eller biogass via denne plattformen.

Hvordan opplever dere den tyske forretningskulturen?

Det er forskjeller mellom Norge og Tyskland både kulturelt og forretningsmessig, men vi komplementerer hverandre godt. Nordmenn er innovative av natur, tar ting mer på sparket og lytter ikke alltid til det sjefen sier. Tyskerne på den andre siden, er glad i orden og kanskje mer forsiktig med å motsi lederen. Når tyskerne først har bestemt seg, har de en svært god gjennomføringskraft. Utnytter man det beste av de to verdenene, blir det veldig bra.

Ettersom vi gikk frem i Tyskland, merket vi at tyskerne er et veldig hyggelig folk og at tyskere og nordmenn går godt sammen. Det har alltid vært en god kjemi mellom Norden og Tyskland, med lite føringer som det gjerne er mellom større land. Dette er et aspekt du også tenker på når du vurderer markeder internasjonalt.

Har du konkrete tips til andre selskaper som snuser på det tyske markedet?

En av våre viktigste lærdommer er at du i Norge gjerne kan være generalist, men i Tyskland må du fokusere. Ellers blir markedet rett og slett for stort. For å lykkes i Tyskland må du velge ut noen spesifikke områder du ønsker å være god på.

Det andre er å ikke miste den du er i internasjonaliseringsprosessen. Du skal ikke endre alt for at bedriften din skal inn i et annet land, du må tilpasse på den riktige måten. Vi er Data Respons både i Norge, Sverige og Tyskland, mens i Norge er vi nordmenn, i Tyskland tyskere og i Sverige svensker. Vi fanger opp forskjellene landene imellom ved å bruke lokale medarbeidere som jobber med lokale partnere og kunder. Så lærer vi dem hvem vi skal være. Som selskap kan vi bare være Data Respons, vi må spille på samme fortrinn på tvers av landene.

Jeg har tro på en desentralisert modell til tross for at vi er et internasjonalt selskap. Vi får medarbeiderne ute i organisasjonen til å ta ansvar og gir dem muligheten til å påvirke selv. Her er åpenhet og ærlighet viktig. Si det du ønsker å gjøre på en ordentlig måte og stå ved det. Jeg ber alltid om å få høre medarbeidernes tanker og meninger. Når vi bygger den tilliten ut i organisasjonen, så får vi tillit og lojalitet tilbake.

Når du skal ekspandere må du være til stede i det aktuelle markedet, og ikke minst invitere virksomheten til Norge! Jeg har vært mye i Tyskland opp gjennom årene, men dessverre ikke lært meg språket. Det går heldigvis helt fint å snakke engelsk.

Hva har vært den største lærdommen på veien?

Betydningen av å satse lokalt. Du dekker ikke Tyskland fra Frankfurt, da dekker du Frankfurt. Vi gapte over for mye i begynnelsen da vi ikke innså hvor enormt landet er. Ta ett steg av gangen, fokuser og husk at Tyskland er regionalt bygget opp med store hjørnesteinsbedrifter spredt over hele landet. Vil du jobbe med Daimler, må du være i Stuttgart, mens for samarbeid med Audi, er det Ingolstadt eller München som gjelder, og så videre.  

En annen lærdom går på det digitale. Norden er langt fremme på digitalisering, både innenfor teknologiutvikling, men også generelt hvordan vi jobber. I Norge og Sverige er det dyrt kostnadsnivå, få mennesker og store avstander, vi har derfor tidlig blitt gode på kommunikasjon, mobilitet og digitalisering. Tyskland har selvfølgelig en del spisskompetanse på området, men henger generelt etter. Det er ikke alle steder det er bredbånd eller muligheter for å betale med kort. Det kan man jo bli litt forundret over. Akkurat dette har imidlertid gitt oss en kjempemulighet ettersom digitalisering for fullt rulles ut i Tyskland nå.  

Kan du fortelle litt om deres 5G-satsning i Tyskland, og hvordan fremtiden ser ut for Data Respons i dette markedet?

5G jobber vi med i et globalt perspektiv da det er en essensiell del av infrastrukturen som bygges ut nå og som muliggjør at alt kobles sammen. En av våre største kunder er Ericsson, en av verdens ledende leverandører av 5G. Å ha kunnskap om disse teknologiene på plass i Tyskland, gir oss gode fortrinn. Ellers er vår målsetting i Tyskland å være spesialist innen enkeltnisjer. Vi har forskjellige selskaper, enten det er i Leipzig, München, Hannover, Erlangen eller Ingolstadt, som jobber tett på kundene våre med digitaliseringen som de nye forretningsmodellene skaper, for eksempel modernisering av bilstrukturen og bildelingsapplikasjoner.    

Hvordan har covid-19 påvirket Data Respons?

Vi hadde god vekst i fjor til tross for covid-19, dette gjelder også for det tyske markedet. Vi har alltid hatt en digital struktur i selskapet og mange digitale plattformer for intern kommunikasjon. Det har vært en fordel i denne tiden. Våre softwareingeniører og spesialister får faktisk mer gjort nå enn før fordi de sparer tid på å ikke reise. Den største lærdommen for oss gjennom pandemien, er at vi kan jobbe vel så bra på tvers av landene digitalt. Jeg tror faktisk vi kommer til å jobbe enda tettere med Sverige og Tyskland i etterkant. Men det digitale er selvsagt ikke nok. Vi kommer til å reise til Tyskland igjen og treffe medarbeiderne når muligheten åpner seg.

Intervju: Hilde Bjørk

Få med deg andre medlemshistorier:

Pilot for grønn metanolproduksjon underveis i Mo Industripark
Tunnel for en gondolbane