Pilot for grønn metanolproduksjon underveis i Mo Industripark

Pilotprosjektet for grønn metanolproduksjon i Mo Industripark (MIP) som startet i 2017 har stort potensial for både reduksjon av utslipp og etablering av en ny type industri og arbeidsplasser. Mo Industripark er en ledende industriklynge i Nord-Norge og dedikerer betydelige ressurser i sitt arbeid med bærekraft.

Fra CO2 til e-fuel  

Allerede i 2017 startet prosjektet for grønn metanolproduksjon med planer om et storskala pilotanlegg for karbonfangst og etablering av elektrolysebasert hydrogenproduksjon i Mo Industripark. Investeringene i prosjektet har et omfang på 300-350 millioner euro for den første produksjonslinjen, og prosjektet kan potensielt redusere utslipp med 160 000 tonn CO2 per år. Mens første fase bidrar til direkte 25-40 nye fulltidsarbeidsplasser, kan prosjektet totalt sett bidra til flere hundre stillinger og til etableringen av en ny type industri.

− Vi har med sterke internasjonale selskaper som er dedikert til oppgaven, og vi er i ferd med å inngå samarbeidsavtaler i hele verdikjeden som strekker seg fra CO2 som råvare til e-fuel som produkt, sier Jan Gabor, Direktør Eiendomsutvikling i MIP, til handelskammeret.  

− Ifølge Thyssenkrupp er dette kanskje det mest potente metanolprosjektet internasjonalt. Våre sterke internasjonale partnere tilfører masse kompetanse og gjennomføringsevne. Det gir troverdighet og substans så vel som at det er en demonstrasjon av nødvendig teknologikompetanse.

Jan Gabor, Direktør Eiendomsutvikling i Mo Industripark

Gabor legger til at de i dag er nær en fullstendig forretningsmodell, men at de trenger noen nasjonale avklaringer fra Klima- og miljødepartementet. Utfordrende er det også at norske myndigheter ikke henger med på EUs ambisjoner innen industriutvikling og karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS), og at det norske virkemiddelapparatet i større grad må tilpasses CCU.

Prosjektet binder sammen partnere både bilateralt og trilateralt, og er et samarbeid mellom Swiss Liquid Future AG og datterselskapet Mo Industrial e-Fuels AS, Mo Industripark AS, Elkem ASA, tyske Thyssenkrupp Industrial Solutions AG og sveitsiske e-fuels2go.

− Ifølge Thyssenkrupp er dette kanskje det mest potente metanolprosjektet internasjonalt. Våre sterke internasjonale partnere tilfører masse kompetanse og gjennomføringsevne. Det gir troverdighet og substans så vel som at det er en demonstrasjon av nødvendig teknologikompetanse, forteller Gabor.

Ledende utviklingssone for industri i Nord-Norge

Blant faktorene som ligger til grunne for den sterke aktiviteten i industriparken i Mo i Rana er kompetansesentre med høyt nivå og avansert infrastruktur. Her kan ressurser utnyttes mer effektivt, og tilknyttede kostnader kan deles mellom mange parter i lønnsomme samarbeid.

− Spesielle fordeler vi har er vår nærhet til produksjon av fornybar vannkraft og overskuddsproduksjon, at vi eier vannmagasinene, er Norges tredje største vannverk, og at vi eier og drifter egen industrikai, sier Gabor.

I tillegg opparbeider, regulerer og forvalter de egne arealer og bygningsmasser som de leier ut til kunder i industriparken, og de er et nettselskap som selv distribuerer kraft til disse kundene. 1,5 % av Norges totale strømforbruk brukes innen industriparken.

− Vi er det som kan kalles en «one-stop-shop». Det vil si at vi kan svare ut store henvendelser på kort tid ettersom vi eier areal, kraft og vann med all kompetanse «in-house», legger Gabor til.

Grønn visjon med MIP Bærekraft

Gjennom MIP Bærekraft systematiseres og koordineres et omfattende initiativ for gjenvinning som Mo Industripark har jobbet med i mange år og nå utvikler ytterligere. Deres ambisjon er å være en verdensledende industriklynge for miljø og energieffektivitet, og de jobber med tre satsningsområder innen bærekraft; energieffektivisering, sirkulærøkonomi og reduksjon av utslipp.

− Vi har et sterkt fokus på disse tre satsningsområdene, og dedikerer betydelige ressurser til kartlegging av muligheter. Programmet vårt MIP Bærekraft har til sammen over 40 forbedringsprosjekter nasjonalt og internasjonalt de siste årene, forteller Gabor og legger til at de også deltar på en rekke arrangementer, utredninger, foreninger og annet ideelt arbeid for å fremme grønn industriutvikling. 

I dag er Mo Industripark en av de største industriparkene i Norge med 108 bedrifter og omtrent 2500 ansatte fordelt over 260 hektar. Les mer om pilotprosjektet for grønn metanolproduksjon på Mo Industripark sin hjemmeside.