German-Norwegian Energy Dialogue 2021

Infrastruktur og politisk rammeverk for hydrogen og offshore fornybar energiproduksjon blir viktige tema når norske og tyske eksperter samles under German-Norwegian Energy Dialogue for å diskutere veien videre i det grønne skiftet.

I mai og juni 2021 inviterer Norsk-Tysk Handelskammer til en webinar-serie i fem deler om veien videre for norsk-tysk energisamarbeid. Årets German-Norwegian Energy Dialogue arrangeres i samarbeid med den tyske ambassaden i Oslo, den norske ambassaden i Berlin og Innovasjon Norge.

– Begge land har gode forutsetninger for å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, men økonomisk samarbeid på tvers av grenser er avgjørende for å virkeliggjøre mulighetene. German-Norwegian Energy Dialogue tilrettelegger for samtaler og synliggjør samarbeidspotensialet, sier Hanne Marit Grønning Strand, senior prosjektleder ved Norsk-Tysk Handelskammer.

Infrastruktur og politisk rammeverk viktige tema

For å nå målsetningen om netto null utslipp i 2050 er det behov for store investeringer i ny energiproduksjon og infrastruktur. I løpet av det siste året har både ambisjonsnivå og målsetninger økt i flere sentrale land, inkludert Norge og Tyskland. Begge land presenterte hydrogenstrategier i 2020. I Norge er både en energimelding og veikart for hydrogen ventet i løpet av våren. I 2020 økte også Tyskland sitt mål for offshore vind, mens Norge forbereder seg på å utvikle sine første to områder for havvind.  

– Det er behov for nye partnerskap for å utvikle nødvendig infrastruktur for økt fornybar energiproduksjon i Nordsjøen og utveksling av hydrogen mellom land. Samtidig må det politiske rammeverket videreutvikles for å legge til rette for at næringsliv og forskning kan utvikle og ta i bruk nye og konkurransedyktige løsninger som kan bidra til netto-null-målsetningen. Hvilket rammeverk trenger vi, og hvordan kan næringslivet bidra? Det skal vi diskutere under årets energidialog, forteller Grønning Strand.

Plattform for samarbeid

German-Norwegian Energy Dialogue er en plattform for utveksling av ideer og erfaringer om de viktigste trendene i norsk-tysk energisamarbeid. Norske og tyske eksperter og beslutningstakere inviteres til å utveksle kunnskap om markeds- og teknologiutvikling samt delta i diskusjonen om potensialet for ytterligere energisamarbeid.

– Fjorårets webinar-serie samlet 500 deltakere fra næringsliv, forvaltning og myndigheter i begge land. Det digitale formatet gjør at vi når ut til mange flere aktører. Ettersom norsk-tysk samarbeid er på agendaen som aldri før, regner vi med bred oppslutning også i år, sier Grønning Strand.  

Første webinar i serien går av stabelen 19. mai. Her finner du mer informasjon om dato og tema for de fem webinarene.