Bild von dem deutschen Botschafter in Norwegen

Forbundsdagsvalg: slik avgir tyskerne stemme fra utlandet

Hva må tyskere bosatt i utlandet gjøre for å avgi stemme ved forbundsdagsvalget den 26. september? Vi har tatt en prat med Tysklands ambassadør til Norge, Alfred Grannas.

Kan du innledningsvis forklare kort hvordan en tysker, som bor i utlandet og ikke har bosted i Tyskland, må gå fram for å delta i forbundsdagsvalget?

I prinsippet er det slik at tyske statsborgere, som er bosatt utenfor og ikke har registrert bosted i Tyskland, kan delta i det 20. forbundsdagsvalget den 26. september 2021. De må imidlertid på forhånd registrere seg i en valgindeks. Dette skjer ikke automatisk, men via et søknadsskjema. Det ansvarlige organet er valgkretsen der vedkommende sist bodde før utflytting. Nærmere informasjon om forutsetninger og fremgangsmåte finnes på ambassadens hjemmeside.

Kan du gi oss tre grunner til at en tysker som bor i utlandet burde delta i forbundsvalget?

Jeg mener at en tysk statsborger, som jo er forutsetningen for å være stemmeberettiget, burde interessere seg for hva som skjer i landet vedkommende er borger i. Også når man bor i Norge er det viktig å engasjere seg og bruke sin stemme for å påvirke kursen Tyskland tar. Særlig ettersom man ofte har forbindelser, interesser og kontaktpunkter i landet. Og skulle dette ikke være en medvirkende faktor, finnes det én god grunn til å delta i valget: Retningen Tyskland tar har uten tvil stor innvirkning på Europa. Muligheten til å kunne påvirke dette, burde man ikke la gå fra seg.

Postvalg er ikke bare et tema for tyskere som bor i utlandet, i koronatider har dette blitt mer vanlig også for tyskere bosatt i Tyskland. Hva sier du til dem som stiller spørsmål ved om postvalg er trygt?

Postvalg er trygt. Det har vært praksis i Tyskland siden 1957. Hittil har det aldri vært noen indikasjoner på uregelmessigheter som kunne ha påvirket valgresultatet. Vi må nok regne med et enda større antall poststemmer dette valget, det endrer imidlertid ikke det faktum at postvalg er til å stole på. Det kan selvfølgelig ikke garanteres at det i enkelttilfeller ikke skjer feil. For at det skal ha innvirkning på valgresultatet, må det dog være snakk om organisert svindel i stor skala. Grunnet sikkerhetsmekanismene er ikke dette gjennomførbart, det ville blitt avslørt kjapt. Å stemme ulovlig for andre, kjøpe eller forfalske stemmer er straffbart. Systemet er komplekst og enkelt å etterfølge fordi det ved søknad om tilsending av stemmeseddel til en annen adresse enn den som er registrert hos myndighetene, samtidig blir utsendt en varsel til den registrerte adressen. Dermed blir personen informert om søknaden. Med fullmakt får man bare lov til å hente stemmesedler for maksimalt fire personer. Dette er for å sikre at masseforfalskning ikke er mulig. Med andre ord, postvalg er trygt.