Bilateralt samarbeid for varmeoverføringsløsninger

I 2015 deltok tyske ERK Energy systems på en forretningsreise til Norge på jakt etter nye forretningspartnere. Dette resulterte i 2017 i et samarbeid med det norske firmaet Parat Halvorsen AS. Ett år senere har nå de to firmaene registrert sitt første referanseprosjekt – og det første utstyret er på vei til å bli installert.

ERK Energy systems har installert mer enn 6 000 dampkjeler for industri og kraftverk og hører til en av de ledende ingeniørtilbyderne innen varmeteknikk. Bedriften fra Berlin ble i 2016 tildelt den tyske råstoffeffiensprisen (Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2016). Parat Halvorsen AS er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg, og leverer komplette systemer til industri, skip og offshore.

De to bedriftene opprettet kontakt gjennom en forretningsreise arrangert av Norsk-Tysk Handelskammer og Energiewaechter GmbH med støtte fra det tyske nærings- og energidepartementet gjennom deres «eksportinitiativ energi» i mai 2015.

«Presentasjonene av de forskjellige markedene samt den aktuelle politiske agendaen hjalp oss med å konkretisere vår produktportofolie. Dermed kunne vi tilby produkt tilrettelagt det aktuelle markedet», forteller Atul Sharma, Senior Business Development Manager for ERK Energy systems.

Gjennom eksportinitiativet får bedrifter i tillegg til markedsrelevant informasjon og tips til bedriftskultur også en utfyllende markedsundersøkelse for å vurdere hvor egnet de er til å gå inn i et spesifikt marked. «Uten denne støtten hadde en inntreden på det norske markedet blitt mye dyrere og krevd mer personal.» Handelskammeret støttet ERK før, under og etter reisen og booket møter med Parat Halvorsen som i 2017 startet samarbeidet med ERK gjennom en kunnskapsoverføringskontrakt. I august i år offentliggjorde ERK sin suksesshistorie om tyske innovasjoner kombinert med norsk offshore-ekspertise på LinkedIn. Parat Halvorsen har lisens på ERK-Tubes og fokuserer på å bruke disse på deres skipskjeler.

For små og mellomstore bedrifter med innovative og spesialiserte produkter og tjenester er tilgangen til internasjonale markeder veldig verdifull. «Vi setter veldig pris på slike initiativ fordi de gjør det mulig for oss å finne nye samarbeidspartnere, og det skaper de riktige rammene for forhandlinger», forteller Sharma. Begge bedriftene ønsker å fortsette samarbeidet og undersøker mulighetene for nye samarbeidsprosjekt.