BNP stiger med 0,1 prosent i Tyskland

Pressemelding. Foreløpige tall for tredje kvartal som i dag ble lagt fram av det tyske statistikkbyrået Statistisches Bundesamt (SB) viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) vokser med 0,1 prosent. Tyskland unngår med det teknisk resesjon.   

I tredje kvartal 2019 var BNP i Tyskland (sesong-, prisnivå- og kalenderjustert) 0,1 prosent høyere enn i andre kvartal 2019. Etter aktuelle beregninger basert på ny tilgjengelig statistisk informasjon gikk BNP i andre kvartal 2019 tilbake med 0,2 prosent og er dermed nå justert opp 0,1 prosentpoeng. SB melder videre at veksten i første kvartal 2019 var 0,5 prosent, justert opp med 0,1 prosentpoeng fra det som tidligere har vært offentliggjort.

Sammenlignet med andre kvartal kom positive impulser i tredje kvartal (sesong-, prisnivå- og kalenderjustert) etter foreløpige beregninger fremfor alt fra konsum: De private konsumutgiftene var høyere enn i andre kvartal 2019 og staten økte også sine konsumutgifter. Mens eksporten har økt, ligger importen på omtrent samme nivå som forrige kvartal. I tillegg har det blitt investert mer i bygg enn i forrige kvartal, mens investeringer i utstyr og maskiner har sunket sammenlignet med andre kvartal.

Les hele pressemeldingen her (på tysk)