Color Line sikrer raskere vareflyt

I den for tiden utfordrende situasjonen er det viktig å sikre vareflyt inn og ut av Norge. De siste ti dagene har Color Line opplevd høyere etterspørsel etter varetransport, med flere bestillinger og fullere skip enn normalt, og fokuserer nå på å opprettholde noen viktige linjer for godstrafikk.

14. mars kom meldingen om at Color Line umiddelbart innstilte all persontrafikk med cruiseskipene M/S Color Fantasy og M/S Color Magic mellom Oslo og Kiel som følge av koronasituasjonen. M/S Color Viking og M/S Color Hybrid mellom Sandefjord og Strømstad samt SuperSpeed 1 mellom Kristiansand og Hirtshals i Danmark, ble også innstilt de påfølgende dagene.

– Det er klart at når Magic og Fantasy ikke går, mister vi en del kapasitet ettersom disse fergene også tok cargo. Det gjør at vi får veldig mye press på den kapasiteten vi har. Vi seiler nå med fraktskipet Color Carrier mellom Oslo og Kiel tre ganger i uken. I tillegg opererer vi SuperSpeed-fergene våre mellom Larvik og Hirthals og Kristiansand og Hirthals, med normalt rutemønster på Larvik og én rundtur per dag på Kristiansand. Vårt tilbud er kun for last og sjåfører, sier Trond Tønjum, salgs- og markedsdirektør i Color Line Cargo.

– Vi kommer til å fortsette å frakte så mye gods som mulig med de skipene vi har, men vi vurderer hele tiden tilbud og etterspørsel, og justerer produktene våre deretter.

Trond Tønjum

Tønjum forteller at bedriften i denne kritiske situasjonen hele tiden vurderer hvordan de best utnytter flåten for å sikre godstransporten til og fra Norge.

– Vi kommer til å fortsette å frakte så mye gods som mulig med de skipene vi har, men vi vurderer hele tiden tilbud og etterspørsel, og justerer produktene våre deretter.  

Hub for varetransport i Oslo og Kiel

I begynnelsen av 2019 styrketColor Line sin cargosatsing med ro-ro-skipet Color Carrier som årlig kan transportere 80 000 trailere mellom Oslo og Kiel. I den aktuelle koronakrisen har dette skipet fått en svært viktig funksjon – mye av lasten kan nemlig skipes uten sjåfører.

– På Oslo-Kiel-ruten har vi en del trailere med sjåfører, men vi har økende skipninger av kun trailertilhengere. Transportørene kjører trallen sin til havnen i Kiel og så drar vi den om bord med vårt eget utstyr, slik at vi slipper å ta med oss kjøreenheten og sjåføren. Lasten dras deretter i land i Oslo, for så å bli avhentet og kjørt ut til kundene. Kundene som benytter denne løsningen har laget en hub i Oslo og Kiel for å optimalisere logistikkjeden og bruk av trailere og sjåfører.

Tønjum forteller videre at de sjåførene de har med seg på skipene nå må følge strenge smittevernregler.

– Alle transportselskapene har veldig klare instrukser som følger EUs og norske myndigheters smittevernregler for å opprettholde vareflyt og transport. Når sjåførene ankommer Kiel, må de fylle ut en selverklæring som bekrefter at de har fulgt regelverket og ikke har noen sykdomssymptomer. Det samme skjer når de ankommer Oslo.

Viktig intermodal transportløsning

I oktober 2019 lanserte selskapet også en ny intermodal transportløsning som tar lasten som ankommer Kiel med Color Carrier videre til Verona, Basel, München, Ludwigshafen, Duisburg og andre viktige byer i Sentral-Europa. Togløsningen er et samarbeid med det tyske industritogselskapet Kombiverkehr. Tønjum forteller at dette tilbudet kanskje er ekstra viktig nå ettersom man unngår grensekontroller og kø når varene fraktes med godstog.  

– Vi hørte nylig om en trailer som hadde ventet 48 timer på grensen mellom Italia og Østerrike. Kjøres lasten med tog unngår man grensekontroller og sparer mye tid.

Trond Tønjum

– Når trailertilhengerne ankommer Kiel fra Oslo, drar vi dem bort til toget og løfter hele tilhengeren opp på spesialbygde togvogner, før toget deretter kjører videre til destinasjoner lenger sør. Denne ruten er veldig viktig nå, spesielt med tanke på situasjonen i Italia. Vi hørte nylig om en trailer som hadde ventet 48 timer på grensen mellom Italia og Østerrike. Kjøres lasten med tog unngår man grensekontroller og sparer mye tid.

Med Color Lines intermodale tilbud kan man på et vis flytte huben fra Kiel til knutepunkt over store deler av Europa: Varene ankommer togstasjonen, trailertilhengeren løftes uten sjåfør og kjøreenhet opp på toget, som deretter går rett til terminalen i Kiel. Her følger samme prosedyre: Lasten løftes av og trekkes sjåførløst om bord Color Carrier før den kommer ut i Oslo.

– Vårt mest etterspurte tilbud er løsningen som går til og fra Verona. Herfra går toget torsdag kveld og ankommer Oslo søndag kveld, klar for utlevering. Skal du kjøre denne strekningen i dag bruker du lett seks dager. Med vår løsning klarer vi det på 64 timer.

Merker dere noen endringer i tilganger på varer som skal transporteres som følge av korona?

– De siste ti dagene har vi faktisk sett høyere etterspørsel, med flere bestillinger og fullere skip enn normalt. Jeg har egentlig intet grunnlag for å uttale meg om det er mer eller mindre matvarer, men mitt inntrykk er at det i alle fall ikke mindre, sier Tønjum.