Connect 4/20: e-helse

Da vi i januar startet det nye året med mange planer, var det vanskelig å forutsi at 2020 kom til å bringe med seg så mange forandringer. I mars førte koronapandemien til den første nedstengingen og dermed store endringer i næringslivet og på flere samfunnsområder. Konsekvensene av pandemien har varig innflytelse på alle livsområder og vil også følge oss i fremtiden. I de kommende årene vil man grundig analysere reaksjonene på pandemien.

Allerede før Covid-19 var den digitale helsenæringen, såkalt e-helse, et viktig tema for bilateralt næringsliv. Pandemien har gjort betydningen av denne bransjen enda sterkere. Derfor har det vært viktig for oss å sette dette temaet på agendaen, både gjennom vårt tjenestetilbud og våre kommunikasjonskanaler. De bilaterale aktivitetene innen e-helse er imidlertid representativ for alle bransjer: Vårt mål er fortsatt å bistå bedrifter med bestående og nye forretninger i bilateral næringssammenheng – også når rammebetingelsene endrer seg.

Etter at de to siste utgavene av Connect bare har utkommet digitalt grunnet koronasituasjonen, er det en glede å kunne presentere denne utgaven også igjen som printutgaven. Fremover vil vi imidlertid gå videre uten Connect. Vi satser istedenfor sterkere på våre digitale kanaler og på nye publikasjonsformater med informasjon om utvalgte temaer.

Vi ønsker våre lesere en fredelig julefeiring og et godt nyttår. Hold dere friske!

Les også i Connect 4/2020:

  • Gjestekommentar: Bernd Riegert, Europa-korrespondent for Deutsche Welle i Brussel, vurderer Tysklands EU-formannskap
  • Fokus: Dr. Erik F. Øverland om betydningen av bilaterale forskningsinitiativer og innovasjonsfremme for å styrke Europas konkurranseevne
  • Prosjekter: En medlemsbedrift borer et over 1 300 meter  langt hull gjennom et fjell og legger dermed første grunnstein for en gondolbane

Les magasinet her