Nettverk for et sterkt og gjenforent tysk næringsliv

Da Tyskland den 3. oktober 1990 ble gjenforent, betydde dette også store omveltninger for det tyske næringslivet. Både øst og vest sto overfor nye utfordringer og det oppsto et behov for nye rammebetingelser og næringsfremme.

For Øst-Tyskland betydde gjenforeningen en plutselig overgang fra planøkonomien i DDR til markedsøkonomi. Med dette falt også tidligere viktige markeder i Øst- og Mellom-Europa vekk. Konkurransen i markedsøkonomien var ny, og med produkter som ikke var konkurransedyktige på det nye, store tyske markedet slet den østtyske økonomien i starten av 1990-årene.

Selv i dag, 30 år senere, er økonomien i øst på et langt lavere nivå enn økonomien i vest. Av Tysklands samlede industrielle produksjon, produseres kun ni prosent i øst. I tillegg er det først og fremst små og mellomstore bedrifter som har slått seg ned i øst, store konsern er mer eller mindre fraværende. Dette fører igjen til at investeringer i forskning, utvikling og innovasjon også er mye lavere i øst enn i vest.

Handelskammernettverket sentralt for næringsfremme i Øst-Tyskland

Siden den østtyske økonomien slet etter gjenforeningen, var det viktig med strukturert og målrettet næringsfremme. På 1800-tallet ble det bygget opp et nett av industri- og handelskamre over hele Tyskland, men under DDR-styret ble disse oppløst og erstattet av et sentralt industri- og handelskammer med regionale underkontor. I forbindelse med gjenforeningen i 1990 ble systemet fra tidligere tatt opp igjen, og frie industri- og handelskamre ble opprettet også i øst.

Gjennom den tette kontakten til bedriftene i regionene, er de til sammen 79 industri- og handelskamrene over hele Tyskland en avgjørende støtte for det lokale næringslivet. Sammen med paraplyorganisasjonen Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), som forsvarer næringspolitiske interesser overfor poltikken på nasjonalt nivå og omfatter både IHK-ene og utlandshandelskamre, omsetter IHK-ene ulike kampanjer for å styrke små og mellomstore bedrifter i øst. I 2017 startet for eksempel kampanjen Breitband@Mittelstand (Bredbånd@Middelstand), som har som mål å fremme digitalisering gjennom informasjonsarrangementer og kurs.

Internasjonal støtte

Også de 140 utlandshandelskamrene (AHK) i til sammen 92 land, gjelder som sentrale kontraktpartnere for både tyske og utenlandske bedrifter. Siden midten av 90-tallet støtter det tyske næringsdepartementet gjennom det såkalte «markedsføringshjelpeprogrammet» bedrifter fra struktursvake regioner med deres utenlandsaktiviteter. Det som startet som en hjelp for regioner i øst, har gått over til å bli en støtteordning for hele Tyskland. Gjennom dette programmet har i løpet av de siste tiårene mange, først og fremst østtyske, bedrifter funnet nye markeder, som for eksempel i Norge.

-Støtteordningene for næringsfremme har hjulpet mange små og mellomstore bedrifter fra Øst-Tyskland inn på utenlandske markeder, forklarer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK).