Containerskip som ligger til havn. Foto

Halvparten av tyske selskaper taper etterspørsel

Koronapandemien utløser nedgang i etterspørsel for mer enn halvparten av tyske selskaper. Det viser resultatet av en aktuell landsdekkende undersøkelse fra Det tyske industri- og handelskammernettverket blant over 13 000 tyske selskaper i alle bransjer.

For tiden demper reduserte investeringsbudsjetter etterspørselen etter tyske produkter i flere verdensregioner. I mange bransjer i Tyskland fører nye koronarelaterte restriksjoner til ytterligere tap i etterspørselen. Omtrent to tredjedeler av selskapene regner med nedgang i omsetning for 2020.

Innen overnattings- og serveringsbransjen (93 prosent), reiselivsnæringen (94 prosent) og kulturbransjen (90) er antall bedrifter som regner med omsetningstap særlig høyt. Spesielt i disse bransjene har forretningene i stor grad eller fullstendig stoppet opp. Bedrifter i blant annet overnattings- og serveringsbransjen mottar derfor statlig støtte på opptil 70 prosent av tapt omsetning. Også innen motorvognhandelen (73 prosent) og i industrien (69 prosent) merker over snittet mange bedrifter omsetningstap i 2020.  

For næringslivet totalt regner hvert fjerde selskap (25 prosent) med omsetningstap. Dette skyldes blant annet lavere etterspørsel (51 prosent), avlyste oppdrag (29 prosent) samt flaskehalser ved levering av produkter (14 prosent).

– Ettersom nedgang i etterspørselen ikke bare er å se nasjonalt i Tyskland, men også internasjonalt og særlig i Europa, får EUs gjenreisningsfond og langtidsbudsjett en enda viktigere og mer presserende betydning, kommenterer Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer (AHK).

Kostands- og personalkutt, men også innovasjon

Som konsekvens av krisen må 49 prosent av selskapene stryke eller forskyve investeringer. Mens 40 prosent må spare kostnader, må 24 prosent gjennomføre personalkutt. To tredjedeler av selskapene har måttet ta i bruk permitteringer.

Mange bedrifter bruker imidlertid krisen til å utvikle nye kreative løsninger, for eksempel ved å satse på digitalisering (36 prosent), utvide tilstedeværelsen på nett (32 prosent) eller omstille forretningsmodellen (22 prosent).

Tap av egenkapital og konkurstrussel

40 prosent av bedriftene melder om tap i egenkapital. Til tross for betydelig statlig hjelp kjemper omtrent 27 prosent av selskapene med likviditetsproblemer. Ti prosent melder om økende uopprettelig gjeld.

Denne utviklingen treffer spesielt industriselskaper hardt ettersom de ofte på forhånd må finansiere kostnadsintensive produkter og teknologiinvesteringer. Hvis spillerommet for forhåndsfinansiering blir for lite, står bedriftene i fare for å kjempe for overlevelse til tross for etterspørsel. I tillegg vil økende finansieringsproblemer begrense bedriftenes muligheter for investeringer når økonomien tar seg opp igjen.

På tvers av bransjer opplever for tiden hver ellevte bedrift å være truet av konkurs. Over 80 prosent av disse er små bedrifter med under 20 ansatte. Nesten hvert andre selskap som frykter konkurs angir å maksimalt kunne opprettholde driften i tre måneder fremover. Innen engrossalg er det sågar 55 prosent, i detaljhandelen 50 og serveringsbransjen 56 prosent.