Den nordiske modellen og kvinner i ledelsesposisjoner

I starten av november 2021 var den tyske Forbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier og hans kone Elke Büdenbender på offisielt besøk i Norge. Et av temaene som sto på programmet for Tysklands førstedame var likestilling og kvinner i ledelsesposisjoner.

Norsk-Tysk Handelskammer arrangerte en diskusjonsrunde med ulike representanter fra norsk næringsliv for å belyse hvilken plass likestilling har i norsk arbeids-, utdannings- og sosialpolitikk.

Norge som foregangsland

Norge, og Norden generelt, har lenge blitt ansett som foregangsland innen likestilling og i det å legge til rette for kombinasjonen av familie og karriere.

Ifølge Verdensbanken var i 2019 mer enn 60 prosent av norske kvinner og mer enn 67 prosent av norske menn over 15 år i arbeid. Andelen kvinner i ledelsesposisjoner lå på 41 prosent. I Tyskland ser tallene ganske annerledes ut: kun 55 prosent av kvinnene var i arbeid selv om andelen menn i arbeid også var på 67 prosent. Og andelen kvinner i ledelsesposisjoner var på lave 23 prosent (Kilde: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung).

Forskjeller som overrasker

For de norske deltakerne i diskusjonsrunden var det overaskende å høre hvor kort likestillingsarbeidet har kommet i Tyskland. Deltakerne i diskusjonsrunden trakk fram de gode rammebetingelsene og forståelsen for kombinasjonen av familie og arbeidsliv, i tillegg til bevisst politikk innen områder som kjønnskvotering og deling av foreldrepermisjon.

– For mange av oss har det vært avgjørende å vite at vi har trygge arbeidsbetingelser selv om vi har familier og de forpliktelsene som hører med der. Dette har vært avgjørende for at vi har kunnet innta ledelsesposisjoner i norsk næringsliv, fortalte Tone Lunde Bakker, administrerende direktør for Eksfin.

Men også i Norge finnes det sider som fortsatt kan forbedres. Selv om bildet er bedre enn i Tyskland har Norge fortsatt en vei å gå for å være helt likestilt når det kommer til de øverste posisjonene i næringslivet. Også når det gjelder lønn er det fortsatt tydelige forskjeller mellom kvinner og menn i Norge.