Maritim21-strategien baner vei for økt bilateralt samarbeid

27. januar fikk fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran overlevert den nye Maritim21-strategien av strategigruppa Maritim 21. Strategien tar for seg teknologi- og forskningsmuligheter innen grønn skipsfart og digitalisering. Norsk-Tysk Handelskammers arbeidsgruppe for havteknologi ønsker strategien velkommen.

Vi støtter strategiens ambisjoner og mener den danner et godt grunnlag for å beholde Norges rolle som en verdensledende maritim nasjon også i 2030, sier arbeidsgruppens talsmann Gisle Nondal.

Et mål å skape grønne maritime løsninger

Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner, og ny kunnskap om grønne og digitale maritime løsninger er viktig og nødvendig for en omstilling av maritim næring.

Jeg håper Maritim21-strategien vil gi oss gode innspill til hvordan vi kan utvikle grønn skipsfart som en del av det grønne industriløftet, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) ved overrekkelsen.

Målet med den nye strategien er å stimulere til forsking, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne og eksport fra maritim næring.

Det er gledelig å se at det gode arbeidet med lav- og nullutslippsteknologier og -løsninger fortsettes. For arbeidsgruppen er det også svært gledelig å se at det etableres et nasjonalt initiativ for utvikling av standarder for maritime data og metoder for økt utnyttelse av data. Dette er en viktig forutsetning for å kunne realisere den digitale havøkonomien. Og skal vi nå målene våre for en bærekraftig utnyttelse av havet, er vi nødt til å digitalisere, sier Nondal.

Internasjonal dimensjon

Men det er ikke bare det nasjonale initiativet Nondal trekker fram som viktig:

Det er ikke minst gledelig å se at strategien har en klar internasjonal dimensjon, med vekt på å styrke deltakelsen med verdensledende maritime forskningsmiljøer. Dette er en forutsetning for at Norge skal lykkes, ikke bare som en teknologinasjon, men også som eksportør av bærekraftige maritime løsninger til et globalt marked, sier Gisle Nondal.

Norsk-tysk maritimt samarbeid

Også i et bilateralt perspektiv er denne strategien spennende:

Norge og Tyskland er begge blant verdens største maritime nasjoner og har allerede samarbeidet godt over flere år om Industri 4.0-relaterte problemstillinger og digitalisering og automatisering i havnæringene, forteller Tor Kristian Haldorsen, fagekspert ved Norsk-Tysk Handelskammer.

Landene besitter ofte komplementerende teknologikompetanse, med store muligheter for teknologioverføring fra norsk olje- og gassindustri og tysk bilindustri. Her er det mange lavthengende frukter for både norske og tyske kompetansemiljøer, som vi i Norsk-Tysk Handelskammer ønsker å hjelpe med å plukke, fortsetter Haldorsen.

Maritim sikkerhet

Maritim sikkerhet er et annet område der det vil være store muligheter for økt bilateralt samarbeid fremover.

Maritim sikkerhet et tema vi kommer til å jobbe mye med dette året, og vi planlegger blant annet en tysk delegasjonsreise til Trondheim for å legge til rette for mer utveksling mellom sentrale norske og tyske kompetansemiljøer, forteller Haldorsen.

Hele Maritim21-startegien kan du lese og laste ned her.