Den tyske koalisjonsavtalen legger til rette for et fremtidsrettet tysk næringsliv

Onsdag 24. november presenterte det sosialdemokratiske SPD, De Grønne og det liberale FDP presenterte sin samlede koalisjonsavtale etter over fem uker forhandlinger. Før den kan tre i kraft må avtalen godkjennes av de ulike partiene. For SPD og FDP vil dette skje på landsmøtene 4. og 5. desember. Hos De Grønne er det medlemmene som bestemmer, og avstemmingen om koalisjonsavtalen og om ministerpostene er i full gang og skal holde på i ti dager.

Mot til mer fremskritt 

Etter over fem uker forhandlinger har nå partiene blitt enige om en 177 sider lang koalisjonsavtale som har fått navnet «Mehr Fortschritt wagen» – «å våge mer fremskritt». Innen næringspolitiske temaer er det spesielt overgangen til en klimanøytral industri, fokus på medisinsk teknologi, nedbygging av byråkratiet, økt digitalisering samt bekjempelsen av mangel på fagarbeidere som har fått stor plass.

− Koalisjonsavtalen sender et positivt signal ved å ta opp mange fremtidsrettede temaer. Kursen er satt for en viktig utvikling i Tyskland. Vi er sikre på at dette også vil ha en positiv effekt på forholdet mellom Norge og Tyskland og at det vil skape enda flere muligheter for samarbeid mellom norske og tyske selskaper, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer. 

− Koalisjonsavtalen er både konstruktiv og fremtidsrettet, men rommer likevel en rekke usikkerhetsmomenter for næringslivet. Næringslivet i Tyskland er nødt til å bli bedre, raskere og smidigere. Denne utviklingen er allerede på vei – for eksempel gjennom det klare politiske fokuset på å gjøre godkjennings- og planprosesser enklere. Satsingen på digitalisering, innovasjon og teknisk mangfold gir også håp for denne utviklingen. Næringslivet kan også få et økonomisk løft av at avgiften på egenprodusert fornybar energi nå skal avskaffes, sier Peter Adrian, president i Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK).