“Tyskland er langt fremme i det grønne skiftet og det er attraktivt for oss”

I januar annonserte den tyske energigruppen E.ON og Horisont Energi at E.ON kjøper 25 prosent av Horisont Energi. Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO i Horisont Energi, er veldig fornøyd med avtalen som inkluderer en investering i selskapet på 370 millioner kroner.

Gratulerer med å få en sterk internasjonal eier i det tyske energiselskapet E.ON. Hva betyr det for dere?

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen: Samarbeidet med E.ON er av stor betydning for oss. Det setter oss i stand til å etablere en komplett tjeneste for karbonfangst, transport og lagring i europeisk skala samt kommersialisering av negative utslipp. I tillegg vil vi samarbeide innenfor verdikjeder for ren ammoniakk. E.ON går inn på eiersiden i Horisont Energi i det som blir et langsiktig og strategisk samarbeid.

Hva jobber Horisont Energi med og hva er selskapets forretningsmodell?

Horisont Energi er et rent energiselskap i industriell skala. Vi har to virksomhetsområder, ren ammoniakk og karbonlagring for kunder i Europa. Selskapet er basert i Norge med kontorer i Stavanger og Oslo. I mai åpner vi også et kontor i Hammerfest i Nord-Norge. I tillegg har vi et kontor i Edinburgh.

Hvilke prosjekter jobber Horisont Energi med for tiden?

Vi skal utvikle en av de største rene ammoniakkfabrikkene i verden. Prosjektet har fått navnet Barents Blue. Fabrikken skal ligge i Markoppneset i Finnmark. Vårt offshore-lager for tredjeparts CO2, kalt Polaris, er under utvikling i Barentshavet. Dette i nær tilknytning til ammoniakkfabrikken.

På hvilke måter kan Tyskland være et interessant marked for dere?

Tyskland er langt fremme i det grønne skiftet både når det gjelder selskaper, politikk og et marked som ser fremover. De har på mange måter tatt eierskap til hydrogen- og lavkarbonsamfunnet. Dette er attraktivt for oss, og gir oss et godt grunnlag for utvikling av vår forretningsmodell.

Hva er neste steg for Horisont Energi?

Neste steg er å fortsette det gode arbeidet sammen med E.ON, og få på plass alle detaljene for de tjeneste vi skal yte til markedet. Det gleder vi oss til!