– Tyskland må bli bedre

Pressemelding. I 2019 steg Tysklands bruttonasjonalprodukt (BNP) for tiende år på rad, men med sakket fart. Martin Wansleben, administrerende direktør i det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), vurderer utviklingen som et «faresignal».

Ifølge nylig presenterte tall fra det nasjonale statistikkbyrået Statistisches Bundesamt vokste BNP med bare o,6 prosent i 2019, sammenlignet med 1,5 prosent året før og 2,5 prosent i 2017.

– Den solide konjunkturen innenlands, hjulpet av blant annet høye forbrukstall og en florerende byggebransje, forhindret et verre resultat, kommenterer Martin Wansleben utviklingen, og legger til at den eksportorienterte industrien falt ut som vekstdriver i fjoråret.

– Tallrike handelskonflikter, færre investeringer på verdensbasis og en svekket global vekst påvirker bedriftene. Det skaper bekymringer også for dette året. Konjunkturen vil bevege seg sidelengs, sier Wansleben.

Ifølge Wansleben viser den økonomiske utviklingen totalt sett et sammensatt bilde. I tillegg til bedriftenes usikkerhet og en svakere utenrikshandel, belaster strukturelle utfordringer som digitalisering, fremtidens mobilitet og klimapolitikken i stadig større grad konjunkturen og den svekkede industrien.  

– Tyskland må bli bedre, maner DIHK-sjefen, både når det gjelder utbygging av moderne infrastruktur, investering i utdanning og skattebelastning.

Om DIHK

Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V.) er representant for samtlige deler av tysk næringsliv. Tysklands 79 regionale handelskamre (IHK) er medlem av DIHK, som igjen har millioner av bedrifter fra industri, handel og tjenesektoren som medlemmer.