Effektiv resirkulering gjennom bilateralt samarbeid

I industriområdet Forus nær Stavanger har det det siste året stått et høymoderne ettersorteringsanlegg. Anlegget på 11 000 kvadratmeter er siden 1. januar 2019 blitt brukt til resirkulering av papir og restavfall fra husholdninger. Teknisk leverandør er tyske Sutco RecyclingTechnik GmbH som sammen med det interkommunale firmaet IVAR IKS gir et viktig bidrag til en bærekraftig sirkulær økonomi.

33 000 tonn utslipp spart hvert år

Anlegget har en verdi på circa 65 millioner euro og en årlig kapasitet på 66 000 megagram for restavfall fra husholdninger og 23 000 megagram for papir. Sutco har vært engasjert i resirkulering og miljøvern siden firmaets stiftelse i 1985.

– Det som er spesielt med det nye anlegget er at det kan sortere ut både metaller og ulike typer plast i fraksjoner ved hjelp av nær infrarødteknologi (NIR) slik at de deretter kan gjenvinnes, forklarer Thomas Kohlenbach, ansvarlig prosjektleder i Sutco RecyclingTechnik.

– I behandlingsprosessen blir de sorterte plastikkfraksjonene LDPE, HDPE og PP vasket, knust og omgjort til granulat i en ekstruder. Dette granulatet blir så brukt til produksjon av nye plastartikler.

Også PET, PS og papiravfall kan bli gjenvunnet på det nye anlegget. Det avfallet som ikke kan sorteres transporteres til forbrenningsanlegget hvor det blir brukt til produksjon av strøm og fjernvarme. Gjenvinningsprosessen som finner sted på dette ene anlegget sparer omtrent 33 000 tonn utslipp hvert år – det tilsvarer det årlige utslippet fra 20 000 bensinbiler.

Effektiv kommunikasjon

Som verdens største produsent av sorterings- og prosesseringsanlegg for avfallshåndtering, med fire datterselskaper i Polen, Spania, Brasil og Storbritannia, er ikke internasjonale oppdrag noe nytt for Sutco.

– I Norge var først og fremst det åpne og gode samarbeidet med våre kunder og andre norske prosjektdeltakere en svært positiv erfaring, forteller Kohlenbach.

Samarbeidet med Norsk-Tysk Handelskammer var også gjennomgående positivt:

– Vi fikk raske tilbakemeldinger og de varierte temaene ble forklart på en forståelig måte. I tillegg var det svært positivt at vi fikk en direkte kontaktperson fra handelskammeret som kunne bistå i alle saker og som, kunne vidersende våre henvendelser internt når det var nødvendig, sier Kohlenbach  

Sophia Bohn