– Vi er langt unna en stor KI-omstilling på arbeidsmarkedet

SimulaMet er et forskningssenter eid av Simula Research Laboratory og Oslo Metropolitan University med forskningsaktiviteter innen nettverk og kommunikasjon, maskinlæring og IT-ledelse. Vi tok en prat med østerrikske Senior Research Scientist Michael Riegler om KI-utviklingen og -potensialet i Norge.

Hva er din rolle ved SimulaMet og i Teknologirådet?

Ved SimulaMet jobber jeg som seniorforsker i gruppen Holistic Systems, hvor jeg hovedsakelig er ansvarlig for delen om kunstig intelligens (KI). Jeg jobber blant annet med utvikling av systemer for automatisk gjenkjennelse av kreft på bilder samt andre lignende temaer. I gruppen vår fokuserer vi på å forstå komplette systemer. I sammenheng med KI betyr det at vi for eksempel forsker på hvordan man effektivt mater informasjon inn i et system, algoritmer og hvordan man visualiserer resultater. I Teknologirådet er jeg i ekspertgruppen for KI innen medisin, men har også medvirket til en generell rapport om KI.

Innenfor hvilke arbeidsområder er KI-teknologi per i dag mest utbredt?

Dette spørsmålet er ikke så lett å svare på. Veldig mange områder forsøker å integrere KI, men ser man nøyere etter, blir det tydelig at veldig få klarer å integrere teknologien effektivt. Jeg tror at de fleste KI-startuper enda er i utviklingsfasen. Noen større bedrifter har delområder som forbedres av KI-teknologi. Vi er dog langt unna en stor KI-omstilling på arbeidsmarkedet. Innenfor KI-forskning er for tiden medisin, finans og internett/nettverk veldig populære områder.

Hvilken posisjon har Norge når det kommer til forskning og utvikling knyttet til KI? Vet du noe om hvordan Tyskland stiller her?

Generelt tenker jeg at Norge er på god vei. For tiden mangler det en overordnet strategi for KI, men det kommer fra regjeringen snart. Man kan også observere at forskningsinstitusjoner har anerkjent betydningen av AI

og flere nye spesialiserte laboratorier er blitt startet de siste årene, for eksempel CAIR, NORA, NTNU AI Lab og OsloMet AI Lab. Sammenlignet med Tyskland og Østerrike ser det ut som det her finnes en trend for flere ulike sentre. Om dette er bra eller dårlig vil fremtiden vise, men litt konkurranse har aldri skadet noen.

På hvilket område ser du størst potensial for teknologien?

Jeg ser størst potensial for KI innen medisin. Med KI her kan vi ikke bare spare resurser, men også forbedre behandlinger. Et viktig punkt å forstå er at KI ikke sees på som en erstatning for leger, men som et svært effektivt verktøy.

Kan du nevne et paradeeksempel på et KI-prosjekt i Norge som man burde følge med på?

Et paradeprosjekt som jeg kjenner veldig godt til, er Augere Medical. Denne startupen har klart å bringe KI fra forskning til klinikken på en svært god måte. Generelt tenker jeg at små gründerbedrifter ofte er bedre egnet for å jobbe med KI enn allerede etablerte bedrifter fordi de virkelig har kapasitet til å produsere noe nytt og innovativt, i stedet for å automatisere eller effektivisere allerede bestående prosesser, som jo ofte er tilfelle med godt etablerte firmaer.