Lese, forstå, erkjenne sammenhenger – Kunstig intelligens i Rostock

Tysk Norsk bokmål

I Rostock nord i Tyskland utvikler et forskningsorientert firma kunstig intelligens (KI) som er i bruk i automatiserte prosesser verden over. Planet artifical intelligence GmbH (Planet AI) har dog visjoner som strekker seg enda lengre. Sammen med partnere i regionen og globale konserner jobber bedriften med kognitive teknologier som forstår bilder, dokumenter og stemmer og kan sette disse i sammenheng. Her gjelder fremfor alt medisin som innsatsområde.

Lese og sortere data

PlanetBrain heter den kunstige intelligensen som firmaet de siste årene har utviklet og lansert på markedet. Teknologien baserer seg på skriftgjenkjenning og anvendes allerede innenfor flere ulike områder. I Tyskland, Østerrike og Sveits blir teknologien først og fremst brukt i trafikkovervåkning. Systemet gjenkjenner bilskilt og ansikter, og selv ved dårlig bildekvalitet sorterer den disse uten feilmargin.

Logistikk er et annet bruksområde for teknologien. I USA, Luxemburg og Danmark brukes PlanetBrain som grunnlag for en software som gjenkjenner adresser. Ved hjelp av den kunstige intelligensen blir til og med håndskrevne adresser lest og sortert. Dette muliggjør en raskere sortering og transportering av post fra store postsentraler.

Planet AI samarbeider tett med universitetet i Rostock. Gjennom felles arrangementer utveksler partnerne erfaringer som gir positive ringvirkninger for begge sider. På denne måten har bedriften de siste årene også ansatt avgangsstudenter fra universitetet og videreutviklet de kognitive teknologiene i felles forskningsprosjekter.

– Å forstå komplekst innhold i bilder og tekster vil gi oss helt nye muligheter i fremtiden.

Jesper Kleinjohann, COO i Planet AI

Stort potensial innen medisin

Jesper Kleinjohann, COO i Planet AI, ser forståelse av innhold som det neste steget i teknologiens utvikling.

– Tyngdepunktet i vår aktuelle forskning ligger i å automatisk kunne ekstrahere viktig informasjon, få sammendrag av lengre tekster eller å kunne stille spørsmål om innhold.

Planet AI ser sine løsninger som assisterende systemer som skal hjelpe til ved automatiserte prosesser. Den kunstige intelligensen skal forenkle eller løse rutineoppgaver og dermed frigjøre tid til mer vesentlige ting.

– Å forstå komplekst innhold i bilder og tekster vil gi oss helt nye muligheter i fremtiden, sier Kleinjohann, som fremfor alt ser et stort potensial for KI innen medisin og helse. – Mange prosesser kan ikke tilstrekkelig gjennomføres grunnet tids- og personalmangel. Det går ut over kvaliteten på omsorgen og tiden mellom lege og pasient. Til syvende og sist er det pasienten som lider under dette ettersom vedkommende ikke mottar optimal behandling, forteller han.

Ifølge Kleinjohann kan KI-teknologi implementeres som bistand på flere områder, slik at legene bare må forholde seg til det mest vesentlige.

– Det handler om å automatisere prosesser hvor KI kan gi assi-
stanse. Innen medisin innebærer dette ved tvilstilfeller forskjellen på om en pasient blir frisk eller ikke, om vedkommende lever videre eller dør.

I sitt forsknings- og utviklingsarbeid har bedriften derfor fokus spesielt rettet mot «Dr. KI» – et medisinsk assistentsystem som understøtter leger ved diagnostisering eller risikoanalyse. Dette innebærer alt fra diagnoseanbefalinger eller forebyggende undersøkelser i landlige områder, til utvikling av nye medisiner eller tilnærminger til medisinsk behandling.

– KI kommer ikke til å erstatte mennesket, men kan assistere det betraktelig i sitt arbeid og dermed til slutt skape mer tid for interaksjonen mellom lege og pasient, forteller Kleinjohann.

– KI kommer ikke til å erstatte mennesket, men kan assistere det betraktelig i sitt arbeid.

Jesper Kleinjohann, COO i Planet AI

Rostock – fremtidens KI-lokasjon

Planet AI samarbeider med internasjonale partnere som IBM og regjeringen i delstaten Mecklenburg-Vorpommern om en felles strategi med tema «KI for medisin og helse». – Vi har mange eksperter i delstaten som vi ønsker å kanalisere i felles prosjekter. Vår del av utformingen bidrar vi til gjennom teknologien og kunnskapen vår, sier Kleinjohann.

I et av disse prosjektene handler det om å erkjenne sammenhenger mellom medisinsk data. Målet er å utvikle en KI som kan gi leger anbefalinger om preventive tiltak og behandling av pasienter med hjerterytmeforstyrrelser, og som dermed kan forhindre slaganfall. Her spiller bærbare datasystemer som aktivitetsarmbånd og smartklokker en betydelig rolle. Ettersom disse er svært populære å bruke, muliggjør de i praksis alle å få tak i egne helsedata og fastslå eventuelle uregelmessige kroppstilstander.

Planet AIs forsknings- og utviklingsarbeid de siste årene og bedriftens samarbeidspartnere har gjort Rostock til en betydelig KI-
lokasjon i Tyskland. Det er imidlertid slik at utviklingen av kunstig intelligens generelt fortsatt er på barnestadiet. Teknologien kan i dag utføre oppgaver bedre og grundigere enn mennesket, men å lage teknologi tilsvarende menneskelig intelligens er fortsatt en utopi.

– I dag har KI ganske klare grenser, dette er dog ikke grenser som i fremtiden ikke kan overskrides, forteller Kleinjohann.