Norsk-tyske forretningsforbindelser blomstrer

Forretningsforbindelsene mellom Norge og Tyskland er mangfoldige, enten det er snakk om glass til det nye nasjonalmuseet i Oslo, et logistikksystem i Halden, et bryggeri i Sandefjord, et avfallsanlegg i Stavanger, operasjonsrom i Bergen eller en CT-skanner i Tromsø. Alle disse oppdragene taler for at tyske løsninger er etterspurt i Norge.

Men hva har alle disse prosjektene til felles utenom Norge? Bedriftene som står bak disse prosjektene, har de samme spørsmålene og står foran de samme utfordringene og problemstillingene. Vi mottar nesten daglig nye forespørsler: Hva må vi være oppmerksom på? Kan våre medarbeidere jobbe i Norge? Er Norge medlem i EU? Kan vi starte allerede i morgen? Disse og mange andre spørsmål er starten på reisen til Norge for enhver tysk bedrift.

Det beste med disse forespørslene, og dermed også jobben vår, er ikke bare innblikket man får i spennende prosjekter, men å se at Norge og de norske bedriftene investerer kraftig og dermed ser positivt inn i fremtiden. Det er en god følelse i lys av aktuell politisk verdensorden og truende handelskonflikter.

Sören Gussner, Advokat/Rechtsanwalt, Norsk-Tysk Handelskammer