– Hannover Messe er viktig for relevante deler av nettverket

Det statlige foretaket Siva er en nasjonal tilrettelegger for vekst og utvikling i norsk industri. Stikkord for organisasjonens virksomhet er synergier, nettverk, uttesting og innovasjon på tvers av regioner og landegrenser. I 2020 deltar Siva for andre gang på verdens største industrimesse, Hannover Messe, etter en svært vellykket førsteutstilling på den norske fellespaviljongen i år hvor de hadde med seg tre katapultsentre. Vi tok en prat med Bjørn Arne Skogstad, seniorrådgiver innovasjon i Siva.

Dere var med for første gang på Hannover Messe i år, og til neste år deltar dere som partner i den norske paviljongen – hva er Sivas rolle her?

Vi følger opp industrielle miljøer og nettverk i Norge. Vi har ansvaret for indirekte virkemidler, det vil si næringshager, inkubatorer og innovasjonsselskap. I tillegg er vi med som eier i klyngeprogrammet, og så har vi Norsk katapult som jeg er programleder for. Bak alle disse satsingene er et nettverk av bedrifter og en del av disse har et industrielt fokus på produksjon – robotisering og industri 4.0 er derfor viktige temaer. Sivas rolle er å fasilitere ulike typer miljøers deltakelse på Hannover Messe, enten gjennom utstilling eller besøk. Vi er med andre ord Norsk-Tysk Handelskammers partner opp mot en del relevante industrimiljøer.

Hvorfor er Hannover Messe en viktig messe for Siva?

Hannover Messe er viktig for relevante deler av Sivas nettverk fordi de eksponeres for nye partnerskap, for eksempel for katapultsentrene som vi hadde med i år og som vi regner med å ha med flere av til neste år. Messen er også viktig for å få økt kunnskap og bevissthet om ny teknologi. Det er altså en todelt målsetting for oss: kontakter og nye partnerskap på den ene siden, og økt kunnskap og bevissthet om innovasjon og teknologi på den andre.

Hva fikk dere ut av å delta på årets fellespaviljong?

En god del, men jeg ønsker å trekke frem to eksempler i katapultsammenheng som vi nå drar i gang. Det ene startet vi i Bergen i dag, faktisk. Deltakelsen på Hannover Messe forsterket en allerede etablert kontakt knyttet til oppstart av et AI-akseleratorprogram med ITM München. Fra i dag av kjører vi et testprogram som skal gå over to måneder.

Det andre eksemplet skal i gang ganske snart og er et samarbeid med Fraunhofer og CMG om å igangsette et kompetanseprogram om industri 4.0 knyttet opp til Manufacturing Technology Catapult Centre. Intensjonen om å gjøre dette ble skapt på Hannover Messe. Vi kaller dette piloter, for vi ser for oss å kunne skalere disse programmene om de blir vellykket.

Er det noe dere ønsker å gjøre annerledes til neste år?

Det ene går på selve plasseringen og profileringen av standen. Vi har et ønske om å stå mer sentralt og slik sett bli bedre profilert. Vi kommer også til å starte mye tidligere med å kvalifisere for møter der nede og slik sett legge til rette for at det er enklere å få til konkrete samarbeid. Vi ønsker også å invitere med oss relevante norske teknologiselskaper på leverandørsiden, for eksempel knyttet opp mot automatiserte produksjonslinjer. Vår stand til neste år blir altså krydret med enkeltbedrifter i tillegg til katapultsentrene.

Har dere noen tips til førstegangsutstillere?

Starte tidlig nok med forberedelsene, tenke nøye gjennom hva man skal ha ut av det og benytte seg av matchmaking-mulighetene om man ikke har et nettverk. Har man allerede noen leads, burde man følge disse opp. Min erfaring er at om man er profesjonell og forholder seg til tidsfrister, så har man gode sjanser til å få kontakter.

Hvor viktig er messedeltakelse i en bedrifts markedsføringspakke?

Messedeltakelse kan være en viktig del av en bedrifts markedsføringspakke, men som enkeltbedrift blir man ofte borte på Hannover Messe. Om man ikke har en veldig konkret plan om hva man vil oppnå og hvem man vil oppnå det med, så skal man kanskje være forsiktig med å i det hele tatt stille opp der og ha noen ambisjoner. Du må gjøre mye forarbeid, ellers tror jeg det er bortimot bortkastet. Det samme gjelder for så vidt for katapultsentrene, men forskjellen er at vi representerer noen felleskapasiteter – hvert katapultsenter har åtte til ti eiere, utstyr for mange hundre millioner – det er en litt annen story når vi skal koble fordi synergiene er ofte enklere å identifisere.