Digital studietur til Tyskland om maritim utdanning

Er det mulig å gjennomføre en digital studietur? Ja! Når situasjonen skaper begrensninger, må man tenke alternativt for å sørge for utvikling i prosjekter. Det fikk Fagskolen i Hordaland oppleve da de i april 2021 reiste på digital studietur til Nord-Tyskland i regi av Norsk-Tysk Handelskammer, for å hente inspirasjon til en ny nettbasert maritim utdanning.

I april 2021 gjennomførte Norsk-Tysk Handelskammer sin første digitale studietur til Tyskland. Studieturen var bestilt av Fagskolen i Hordaland, som har fått prosjektstøtte til å utvikle en ny digital maritim fagutdanning fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (Diku). Prosjektet er en del av en utlysning om digital kompetanse i havrelaterte utdanninger, med formål å utdanne studenter med økt digital brukerkompetanse som samsvarer med arbeidslivets fremtidige behov.

– Vi er fornøyde med at vi fikk organisert en digital versjon av studieturen når situasjonen er som den er. Det er ikke nødvendig å møtes fysisk for å utveksle erfaringer, men det sosiale aspektet av en studietur blir naturligvis ganske annerledes.

Carine Gronholz, prosjektleder Norsk-Tysk Handelskammer

Fagskolen i Hordaland har gitt prosjektet sitt arbeidstittelen «Digital og fleksibel maritim fagskoleutdanning» – en utdanning som vil bli den første i sitt slag i Norge. Etter å ha vært i kontakt med handelskammeret bestemte fagskolen seg for å reise på studietur til Tyskland for inspirasjon. Grunnet pandemien måtte studieturen avholdes digitalt.

– Målet var å reise fysisk til Tyskland, men grunnet dagens situasjon ble vi enige om å gjennomføre en digital studietur som alternativ. Formålet med studieturen var å lære av og utveksle erfaringer med nordtyske utdanningsinstitusjoner, bedrifter og kompetansesentre som blant annet har tatt i bruk såkalt blandet læring innen maritime utdanninger, forteller prosjektleder Carine Gronholz.

I løpet av tre dager fikk deltakerne møtt flere sentrale aktører fra den maritime bransjen i Nord-Tyskland. Regionen er et viktig kompetansemiljø for digitalisering i maritime næringer. De maritime utdanningene er bygd på Tysklands sterke fagutdanningssystem, kjennetegnet av den tette kontakten med industrien i utdanningsløpet.

Sammensatt program

Første dag fikk deltakerne stifte nærmere bekjentskap med skoler og utdanningsinstitusjoner som tilbyr maritime programmer, for å lære mer om deres tilnærming til digital undervisning. Det var innlegg fra Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt, Hochschule Wismar, Fachschule Flensburg og SH Seemannsschule Travemünde. Et viktig punkt på agendaen var erfaringsutveksling og diskusjon.

– Det var flere gode diskusjoner rundt problemstillinger som vi alle møter, uavhengig av land, sier Eirik Skare, lektor ved Fagskolen i Hordaland.

På dag to og tre fikk deltakerne servert et sammensatt program bestående av innlegg fra blant annet MARIKO, et kompetansesenter for maritim industri og et viktig bindeledd mellom ulike aktører i næringen. I tillegg fikk de oppleve flere simulator- og AR-løsninger, som brukes både i grunnutdanningen samt til etter- og videreutdanningsformål.

– Firmaet Innovam presenterte en ganske avansert AR-tjeneste de bruker til LNG-trening. Det finnes lignende i Norge også, men dette er definitivt helt i front, kommenterer Skare.

– Masse konkrete tips og inspirasjon

– Vi er fornøyde med at vi fikk organisert en digital versjon av studieturen når situasjonen er som den er. Det er ikke nødvendig å møtes fysisk for å utveksle erfaringer, men det sosiale aspektet av en studietur blir naturligvis ganske annerledes. Vi har inntrykk av at Fagskolen i Hordaland fikk mye faglig utbytte av turen, og det er jo det som først og fremst er målet, sier Gronholz.

Skare fra Fagskolen i Hordaland er enig med Gronholz:

– Det erstatter dessverre ikke en ordinær studietur, men det er jo svært effektivt å reise fra sted til sted digitalt. Vi tar med oss masse konkrete tips og inspirasjon videre inn i prosjektet.