AHK-jubileum: 35 år med norsk-tysk næringsliv på agendaen

I 2021 ferier Norsk-Tysk Handelskammer (AHK) sitt 35-årsjubileum. Siden grunnleggelsen den 4. juni 1986 har tallrike selskaper etablert seg på det tyske og norske markedet, langvarige forretningspartnerskap har oppstått og bilaterale storprosjekter blitt gjennomført med suksess. Handelskammeret vil også i fremtiden fungere som bindeledd mellom norske og tyske næringsaktører og være en drivkraft for bilateralt samarbeid.  

Historisk sterke handelspartnere 

Gjennom den norske regjeringens Tyskland-strategi har de bilaterale relasjonene blitt styrket i tiår. Ifølge tall fra SSB som går tilbake til 1988, har importen av tyske varer siden den gang steget fra 20 518 mrd. NOK til 87 352 mrd. Eksporten har også utviklet seg enormt i dette tidsrommet: I 1988 ble varer til en verdi av 18 105 mrd. NOK eksportert, i 2020 var tallet 93 975 mrd. Fastlandseksporten har mer enn doblet seg fra 13 066 mrd. NOK til 33 091 mrd. I denne perioden har Tyskland stadig vært en av Norges viktigste handelspartnere. Siden 2013 er Tyskland etter Storbritannia Norges viktigste partner på eksportsiden, og fra 2017 den viktigste partner på importsiden etter Sverige.  

– 35 år med spennende industriutvikling og omstilling, i en stor nasjon og en mindre nasjon, med omfattende handelssamarbeid. Norsk-Tysk Handelskammer skaper gode møteplasser og styrker det bilaterale samarbeidet. Gratulerer med dagen!

Rønnaug Sægrov Mysterud, VP, Head of EU Affairs, Norsk Hydro ASA

Med sine 800 medlemmer er Norsk-Tysk Handelskammer i dag det bilaterale handelskammeret i Norge med størst medlemsmasse. Blant premium-partnere og partnere finner vi selskaper som Bayer, Bertel O. SteenColor Line, Lufthansa, Møller Mobility, Norsk Hydro, Robert Bosch og Siemens Energy, med sterk tilstedeværelse i begge land.

Gode fremtidsutsikter for bilateralt næringsliv

Tyskland og Norge har bygget opp et velfungerende partnerskap og ønsker å beholde dette også i fremtiden. Felles verdier sørger for sterke bånd mellom landene.  

– I over tre tiår har vi engasjert oss i de bilaterale handels- og næringsrelasjonene. Dette vil vi fortsette med fremover gjennom å identifisere forretningsmuligheter, initiere nye partnerskap samt bistå bedrifter med å bygge opp og utvide sine forretningsaktiviteter i det norske og tyske markedet, sier Kern.  

– Color Line er en viktig bro for mennesker og gods mellom våre to land, der vi er avhengige av gode og tillitsfulle relasjoner. Særlig innen reiseliv, handel og kultur er forbindelsen sentral, fordi Tyskland representerer Norges største utenlandsmarked. Medlemskapet i Norsk-Tysk Handelskammer åpner for viktige arenaer og møteplasser for samhandling, der handelskammeret med sin kompetanse og kontaktnett i alle deler av samfunnet er viktig for Color Line sin forretningsutvikling.

Helge Otto Mathisen, Executive Vice President Communication & Public Affairs, Color Line AS

Også etter koronakrisen ser det lysende ut for bilaterale forretninger: Den norske økonomien spås å vokse med tre prosent. Norsk-Tysk Handelskammers konjunkturundersøkelse bekrefter at Norge fortsatt er en attraktiv forretningslokasjon og at de fleste selskaper forventer bedre forretningsutvikling i løpet av det neste året. Samtidig er Tyskland et attraktivt eksportmarked for norske selskaper. Dette skyldes blant annet den etablerte Tyskland-strategien og Tysklands nøkkelrolle i EU.  

– Potensialet for bilateralt samarbeid er langt fra oppbrukt, tvert imot. De historisk sterke båndene mellom Norge og Tyskland har skapt en fortrolighet landene imellom. Som strategiske partnere utvikler de nye forretningsområder sammen, forklarer Kern.  

– Handelskammeret er en god møteplass der våre tyske partnere kan møte norsk industri og andre stakeholders i Norge. Det er en viktig bidragsyter for å skape en god arena for kontakter mellom norsk og tysk industri i store prosjekter der det skal betydelige gjenkjøpsavtaler på plass.

Geir A, Remmem, Daglig leder, Bertel O. Steen Industri AS

I tillegg til infrastrukturprosjekter står i de kommende årene tette samarbeid innen energi-infrastruktur og -lagring, havteknologifagutdanning og kompetanse samt helse på agendaen. 

– Digitalisering er og blir et framtidstema. I 2021 gjennomfører vi eksempelvis offentlig finansierte prosjekter i form av forretningsutviklingsreiser innen industri 4.0 og construction 4.0, sier Kern 

Dertil følger handelskammeret storprosjekter som sikrer investeringer og arbeidsplasser flere år fremover, som for eksempel den nylig åpnede NordLink-kabelen eller industrisamarbeid i forbindelse med felles anskaffelse av ubåter.

– Som en av de største handelspartene er det viktig for oss å ha god innsikt og forståelse av handelsutviklingen mellom landene. Vi har hatt stor glede at våre ledere har fått anledning til å sitte som rådsmedlemmer og blir godt kjent med andre deler av norsk-tysk handelsnæring. Vi gratulerer med 35-årsjubileet!

Paul Hegna, Vice President Corporate Communications and CSR, Møller Mobility Group

Partner for vellykkede forretninger i Norge og Tyskland 

Hittil i år har handelskammeret allerede mottatt mangfoldige forespørsler om det norske og tyske markedet. Utallige rådgivningssamtaler har blitt gjennomført. De siste to årene har handelskammeret posisjonert seg enda sterkere for å styrke samarbeidet over landegrensene og forbedre rammebetingelsene for tyske og norske bransjeaktører. Eksempler her er oppdateringer om bilateralt næringsliv på handelskammerbloggennye arrangementsformateren styrket tilstedeværelse på fagmesser, etableringen av bilaterale arbeidsgrupper og representasjon av forretningsinteresser gjennom en årlig konjunkturundersøkelse.  

– Våre medlemmer og kunder profitterer fra kompetansen og erfaringen til våre medarbeidere, vår posisjon som strategisk partner og ikke minst det etablerte partnernettverket, forklarer Kern. 

– Vi vil gjerne gratulere Norsk-Tysk Handelskammer med 35-årsdagen. For Siemens Energy er det svært viktig å ha et tett samarbeid med en viktig og kompetent organisasjon som dere som deler de samme målene om økt handel og næringssamarbeid med innovativ teknologi for marine/offshore, elektrifisering og energi. Det er avgjørende å ha en sterk partner som Norsk-Tysk handelskammer som kan være et bindeledd mellom næringslivet i de to landene, bidra til å forretningsmuligheter og legge til rette for økt konkurransekraft for begge.

Dr. Matthias Geiger, General Counsel Norway & Nordics, Siemens Energy AS

I Norge jobber handelskammeret tett med de tyske institusjonene, først og fremst Tysklands ambassade. I Tyskland er kammeret en del av Team Norway i Tyskland, som ledes av den norske ambassaden i Berlin, og står dermed i tett kontakt med offentlige og private organisasjoner som engasjerer seg i norsk-tysk næringsliv.  

– Vi er stolte av å være en del av virkemiddelapparatet som støtter de bilaterale næringsforbindelsene og gleder oss til fremtiden, sier Kern.