– Et viktig steg for norsk-tysk næringssamarbeid

27. mai blir den første strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland, den undersjøiske strømkabelen NordLink, offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel.

– Dette er et stort og viktig steg for norsk-tysk næringssamarbeid, sier Michael Kern, administrerende direktør ved Norsk-Tysk Handelskammer.

– Norge har allerede et tett samarbeid både når det gjelder energi og næringsliv generelt. NordLink vil forsterke dette ytterligere, fortsetter Kern.

Kabelen NordLink går mellom Agder og Schleswig-Holstein. Forbindelsen på 623 kilometer er verdens lengste av denne typen i drift.

For første gang kobles altså det norske og det tyske kraftmarkedet direkte sammen. NordLink legger til rette for at man kan få mer ut av fornybare ressurser på begge sider av kabelen.

– NordLink er et stort og viktig prosjekt for fremtidens klimanøytrale energisystem. Vi er stolte av å ha gjennomført dette prosjektet og med det å ha satt nok en verdensrekord. Dette er en ingeniørbragd, og det har krevd nøye planlegging og presist arbeid, sier Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett, i en pressemelding.

Prosjektet fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i 2014. Sommeren 2017 ble første del av sjøkabelen installert. Prøvedriften av kabelen startet i desember 2020, og kabelen gikk over i ordinær drift i mars 2021.

Interesert i tema? Les også:

May 27: Official inauguration of NordLink
Første handel på NordLink
Fremtidens energiforsyning i Norge og Europa