Norge styrker eksporten – også til Tyskland

Ifølge en rapport om norsk eksportnæring er fjorårets norske eksportresultat alarmerende. Nå omorganiseres den norske eksportfinansieringen for å styrke norske bedrifters presens på internasjonale markeder. Det tyske næringslivet kan skilte med stort potensial både innen fremtidsrettede bransjer og med en godt etablert eksportinfrastruktur.

Norges svake eksportutvikling

En rapport fra 2020 kartla utsiktene til norsk eksport og hvordan virkemidlene for næringsfremme i utlandet kan bidra til å øke norsk eksport framover. I løpet av de siste 25 årene er det knapt noen OECD-land som har tapt like store markedsandeler innen global handel som Norge. Handelsbalansen (bortsett fra olje- og gasseksport) har blitt fordoblet fra 2011 til 2019, til 400 milliarder NOK. De usikre utsiktene for den internasjonale handelen som følge av koronakrisen samt synkende oljepriser skjerper situasjonen for den norske eksportindustrien ytterligere. Men mer fleksible rammebetingelser for inntreden i det internasjonale markedet byr på sjanser – og kan være strategisk viktig for å komme seg gjennom krisen og for en ny retning i den norske eksportnæringen.

Norge vil i fremtiden først og fremst være avhengig av en differensiert eksportnæring. Innen få år kommer inntekten fra olje- og gasseksporten til å synke. Selv om eksportandelen til fastlandsnæringen i de siste årene har vokst, er ikke dette nok til å kompensere for de synkende tallene. Innen 2040 må fastlandseksporten årlig øke med nesten 800 milliarder NOK – men hvordan?

 I tillegg til politiske instrumenter for eksportfremme, investeringen i fremtidsrettede bransjer med eksportpotensial samt oppbyggingen av nye og sterke verdikjeder, trengs det en kultur for kommersialisering, skalering og internasjonalisering. I oktober la regjeringen fram en helhetlig eksporthandelsplan.

Tyskland som attraktivt eksportmarked

Norge skal ikke bare inn på nye markeder, men også styrke videre aktiviteter på lovende utenlandsmarkeder. Tyskland er Norges viktigste handelspartner og det nest største eksportmarkedet etter Storbritannia. Faktorer som geografisk nærhet, markedsstørrelse og stabile næringspolitiske rammebetingelser gjør Tyskland til et attraktivt eksportmarked.

– Vi ser en økende interesse for det tyske markedet, noe som sikkert også henger sammen med regjeringens Tysklandsstrategi og nøkkelposisjonen i forholdet til EU. Norsk industri har mye potensial for å henge seg på verdikjeder og vitenskapstekniske samarbeid samt for å investere i næringslivet i Tyskland.

Michael Kern, administrerende direktør, Norsk-Tysk Handelskammer

Ifølge SSB ble det i 2019 eksportert varer og tjenester til en verdi av 132,4 milliarder kroner til Tyskland – noe som tilsvarer 14,5 prosent av den samlede norske eksporten. Av dette har andelen fastlandseksport gått tilbake. Norges andel av den tyske importen lå i 2018 på 1,3 prosent.

– Vi ser en økende interesse for det tyske markedet, noe som sikkert også henger sammen med regjeringens Tysklandsstrategi og nøkkelposisjonen i forholdet til EU. Norsk industri har mye potensial for å henge seg på verdikjeder og vitenskapstekniske samarbeid samt for å investere i næringslivet i Tyskland, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Norske investeringer i Tyskland har siden 2014 blitt fordoblet, fra 13,5 til 27 milliarder NOK. I 2018 var 190 norske datterselskaper registrert i Tyskland, med en samlet omsetning på 66 milliarder NOK.

Norsk-tysk samarbeid styrker eksporten

I dag er det fire bransjer som dominerer den norske eksporten: olje og gass, underleverandører til maritim- og offshoreindustri, prosessindustri samt sjømat står for 79 prosent. Resten av bransjene står for mindre enn 21 prosent av eksporten og er først og fremst etterspurt nasjonalt. I tillegg til IT, digitale helsetjenester og forbruksvarer, kommer Norge til å satse på bærekraftige løsninger innenfor bransjene fornybar energi, havvind, grønn sjøfart, havteknologier, hydrogen og CCS for å skape nye eksportindustrier.

Som Norges største bilaterale handelskammer har Norsk-Tysk Handelskammer opprettet arbeidsgrupper for havteknologi, CCS samt forskning og utvikling, for å styrke samarbeidet og forretningsmulighetene for norske og tyske bransjeaktører på tvers av landegrensene. I tillegg arrangerer kammeret regelmessig konferanser innen temaene, som German-Norwegian Energy Dialogue, Matchmakings, Startup-reiser samt informasjonsarrangementer om det tyske markedet. I 2020 kunne norske aktører blant annet informere seg om forretningsmuligheter innenfor omstillingen av det tyske energimarkedet, digital helse, læringsteknologi og industri 4.0.

Som en del av Team Norge i Tyskland, under ledelse av den norske ambassaden i Berlin, jobber Norsk-Tysk Handelskammer tett sammen med offentlige og private organisasjoner som gjennom koordinerte aktiviteter jobber for å øke verdiskapningen i det norske næringslivet.

– Våre 30 medarbeidere har bodd og jobbet i begge landene. Med vår spesialkompetanse og etablerte kontakt med tyske industrihandelskamre, offentlige instanser, forbund samt Germany Trade & Invest, ønsker vi å være med på å styrke eksporten samt å hjelpe bedrifter med å bygge opp og ut sine næringsaktiviteter i Tyskland – enten i form av veiledning for markedsinntreden, markedsanalyser, messedeltakelse eller formidling av mulige forretningspartnere, forklarer Kern.

Norsk eksportsuksess i Tyskland

Handelskammeret mottar hver uke forespørsler fra norske firmaer som eksporterer til Tyskland eller som ønsker å etablere seg der. En av de som har tatt kontakt er Airthings, en produsent av radon- og luftkvalitetsmålere, som snart åpner eget kontor i Tyskland:

 – Vi er allerede godt etablert i konsumentmarkedet i Tyskland, men vi ønsker nå også å adressere bedriftsmarkedet og offentlig sektor, forteller Tore Rismyhr, Sales Manager Public Sector Europe i Airthings.

«Airthings for Business» tilbyr bedrifter, skoler, sykehus og barnehager innsikt om inneklimaet i form av informasjon om CO2, temperatur, luftfuktighet, radon og lufttrykk. Dataene fra de trådløse IoT-sensorene kan avleses på et dashboard eller kobles mot tredjepartsløsninger, som for eksempel varme- og ventilasjonsanlegg. Gjennom denne innsikten kan man ta grep som øker velværen til byggenes brukere, minske sykefraværet og effektivisere energibruken.

– Tyskland er et stort og attraktivt marked, og det er derfor betryggende å bruke tjenester fra Norsk-Tysk Handelskammer. De hjelper oss med innsikt, markedskunnskap og gir oss et kontaktnett som vi ville brukt mye tid på å etablere kun ved egen innsats. Tyske myndigheter har attraktive støtteordninger som vi kan dra nytte av som ny aktør på markedet. Da er det viktig å kjenne spillereglene, forteller Rismyhr.  

– Airthings er et utmerket eksempel på en vellykket norsk eksportbedrift. Mange bedrifter med ambisjoner om å komme seg inn på det tyske markedet bestemmer seg for et medlemskap i Norsk-Tysk Handelskammer for å dra nytte av informasjon om bilateralt næringsliv, synlighet på eksportmarkedet samt kompetansen og erfaringen i vårt bilaterale nettverk, forteller Kern.