Hydro selger forretningsområdet Rolling til KPS Capital Partners

Pressemelding: Hydro

Energi- og aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA har inngått en avtale om å selge forretningsområdet Rolling til KPS Capital Partners for 1.380 millioner euro Enterprise Value. Dette er et stort skritt videre for Hydros agenda om å løfte lønnsomheten og fremme bærekraft.

– Hydro startet en strategisk gjennomgang av forretningsområdet Rolling i 2019, sammen med andre strategiske tiltak for økt lønnsomhet og bærekraft. Vi har nå konkludert, og forretningsområdet Rolling vil fortsette sin utvikling under nytt eierskap. Dette er en god løsning, både for Hydro og for de ansatte i Rolling, som vil fortsette arbeidet og vokse videre i et nytt, rendyrket nedstrømselskap, sier Hydros konsernsjef, Hilde Merete Aasheim.

– Hydros ambisjon er å løfte lønnsomheten og fremme bærekraft, og skape verdier for alle interessegrupper. Salget av Rolling vil styrke gjennomføringen av vår strategi, og gi oss en bedre posisjon innenfor lavkarbonaluminium, samtidig som vi kan utforske muligheter til ny vekst på områder der vår kompetanse samsvarer med megatrendene, sier Aasheim.

I 2020 bidro Hydro Rolling med om lag 24 milliarder kroner i inntekter, som utgjorde 17 prosent av de samlede inntektene i Hydro. Underliggende EBITDA på forretningsområdet var 1,3 milliarder kroner, som utgjorde 9 prosent av Hydros samlede underliggende EBITDA. Salget var på 864.000 tonn aluminium, som hovedsakelig gikk til markedssegmenter for drikkebokser, folie, litografiske plater, bilkomponenter og generelle tekniske produkter.

I tillegg til gjennomføring av Hydros strategiske ambisjoner, vil salget også bidra til å styrke selskapets balanse.

KPS er et vel ansett og driftsfokusert globalt private equity-selskap, med tradisjon for å eie betydelige interesser i metall- og bilvirksomheter. KPS har samme holdning som Hydro når det gjelder å sette sikkerheten først, og er godt posisjonert for å gjennomføre de forbedringene som er identifisert i den strategiske gjennomgangen av Rolling. De har også etablerte forbindelser og rammeavtaler med de tyske fagforeningene IG Metall og IG BCE.

– KPS er glad for muligheten til å utvikle Rolling videre, slik at virksomheten kan nå sitt fulle potensial, og vi er også klare for å stille med de ressursene som kreves for en omstilling av virksomheten. Vi har jobbet med due diligence i tre måneder, er imponert over ledergruppen og ser fram til å jobbe sammen med hele Rolling-teamet for å investere i og utvikle virksomheten, sier Michael Psaros, en av KPS’ grunnleggere og ledende partnere.

Transaksjonen er betinget av godkjenning fra konkurransemyndigheter, som ventes i løpet av andre halvdel 2021. Konserndirektør for Hydro Rolling, Einar Glomnes, vil etter transaksjonen er gjennomført gå inn i stillingen som administrerende direktør i det nye selskapet.

Rolling vil behandles som en virksomhet holdt for salg og avhendet virksomhet i Hydros finansielle rapportering fra første kvartal 2021. Verdivurderingen indikerer en nedskrivning på 160-190 millioner euro, som vil inkluderes i årsregnskapet for 2020.