Koronakrisen – innvirkningen på den tyske og norske økonomien

Gjestekommentar av Kyrre Martinius Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank

For ett år siden ble verden truffet av koronaviruset. Situasjonen ble helsemessig veldig utfordrende samtidig som den førte til det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i moderne fredstid. Usikkerheten var stor. Den økonomiske aktiviteten falt i mars og april, kom seg så tilbake om sommeren, men stoppet opp på høsten. I Norge ble resesjonen dempet av flere faktorer, og bruttonasjonalprodukt (BNP) falt med 2,5 prosent i 2020. I euroområdet ble BNP redusert med nærmere 7 prosent. Tysk BNP gikk ned 5,4 prosent, noe som var mindre enn gjennomsnittet i euroområdet, men fortsatt veldig utfordrende for folkehelsen.

Tjenestesektoren har blitt hardest rammet av korona. I Tyskland har en imponerende produksjonssektor dempet nedgangen. Den viktige IFO-indeksen, som tar temperaturen på næringslivet, steg i februar 2021, og i industrien økte indeksen til sin høyeste verdi siden november 2018. For de tre andre sektorene – service, handel og bygg – ble indeksen forbedret, men med et fortsatt dempet nivå. Situasjonen for overnatting er fortsatt vanskelig, men det er en viss forsiktig optimisme for turisme til sommeren. Uvanlig kaldt vær har dempet bygg- og anleggsarbeid.

I likhet med Tyskland og verdensøkonomien er også den norske industrien på vei tilbake i tråd med vårt konjunkturbarometer fra januar. Industri og oljerelatert næring var mest optimistisk. Begge sektorene støttes av prisoppgang, skattepakken for oljenæringen i juni samt vekst i nye forretningsområder som fornybar energi, energisystemer, fiskeoppdrett og digitalisering.

Mange land har startet med vaksineringen, men det er forskjeller. Storbritannia har passert en vaksinasjonsandel på 30 prosent (antall doser som andel av befolkningen), mens USA har passert 20 prosent. EU, Tyskland og Norge ligger på 8-10 prosent. Gjenåpningen kan starte når andelen er tilstrekkelig høy nok. Israel er nærmere en andel på 100 prosent, åpner for øyeblikket opp igjen og planlegger å være ferdig i april. Storbritannia kunngjorde nylig en trinnvis gjenåpning og håper å fjerne alle lovbestemte begrensinger for sosial kontakt innen slutten av juni.

For land med betydelig lavere vaksinasjonsandel er det sannsynligvis ikke mulig å åpne opp igjen med samme hastighet. Dermed vil prosessen i Norge og Tyskland enten bli utsatt sammenlignet med Storbritannia, eller det må i disse landene settes fart på vaksinasjonsprogrammet. Den offentlige debatten om hvordan man får flere vaksiner til enkeltland vil trolig intensiveres. La oss krysse fingrene for økt produksjon, slik at både Norge og Tyskland får flere doser og kan begynne å gjenåpne i en ikke altfor fjern fremtid.