Vi trenger din tilbakemelding!

Hvordan vurderer din bedrift den økonomiske situasjonen i Norge? Hvilke muligheter og utfordringer ser dere med tanke på norsk-tysk forretningssamarbeid?

Denne uken startet Norsk-Tysk Handelskammers årlige konjunkturundersøkelse, AHK World Business Outlook, i samarbeid med det internasjonale tyske Industri- og Handelskammernettverket (DIHK). Dette er en ypperlig mulighet til å komme med tilbakemeldinger om situasjonen vi nå befinner oss i, og hvor innspill kan være med på å forme vårt videre arbeid (få faktiske politiske konsekvenser)! Er det noe dere ønsker det rettes mer fokus på i næringsliv og politikk? Delta i undersøkelsen og fortell oss det!

AHK World Business Outlook gjennomføres regelmessig av DIHK og retter seg mot tyske bedrifter og datterselskaper samt bedrifter som jobber med Tyskland. Våren 2020 deltok mer enn 4 000 bedrifter i undersøkelsen.

Gjennom undersøkelsen får handelskammernettverket verdifull informasjon om medlemsbedrifters og andre utenlandske investorers vurderinger av den økonomiske situasjonen i Norge og kvaliteten på forretningsmiljøet. Målet med undersøkelsen er å identifisere og presentere drivkrefter som former bedriftenes beslutninger, for eksempel om sysselsetting eller investering.

Undersøkelsen bidrar til objektiv analyse av norske økonomiske prosesser, hjelper bedriftsledere med forretnings- og investeringsbeslutninger og gir verdifull informasjon både for vårt eget arbeid og for næringspolitikken.

Undersøkelsen består av totalt 15 spørsmål som tar omtrent 5 minutter å besvare. Svarene er anonymisert og resultatene vil bli kommunisert i både Norsk-Tysk Handelskammers og DIHKs mediekanaler.

Delta i undersøkelsen her.