Digital boost til tysk helsesektor

Tyskland har lenge ligget litt bak mange andre land når det kommer til digitalisering, særlig i helsesektoren. Men nå er det flere ting som skjer på den digitale helsefronten, noe som også vil ha ringvirkninger for det norske markedet.

Rundt årsskiftet 2019/2020 trådte den digitale helseloven (Digitale-Versorungs-Gesetz, DVG) i kraft, og med det ble mange dører åpnet. Loven skal bane vei både for e-journal og digitale helseapplikasjoner (DiGA). I tillegg skal teleinfrastrukturen for sikker utveksling av data mellom aktørene utbedres, bruken av e-konsultasjon styrkes og e-resepter introduseres.

e-journal

– I omtrent 17 år har det tyske helsedepartementet forsøkt å innføre e-journal (ePA). Til neste år vil den endelig være tilgjengelig for pasienter, forteller Alina Hesse, representant for helse og farmasi i Bitkom.

Det store spørsmålet er om tyskerne vil ta i bruk e-journalen når den kommer. Ifølge en nylig Bitkom-undersøkelse blant 1 193 deltakere, svarer 73 prosent ja på spørsmålet. Den store overraskelsen er kanskje at i aldersgruppen 50 til 64 er flest positive (80 prosent), mens tilsvarende 73 prosent av de mellom 16-29 år. Undersøkelsen viste også at kontroll over egne data (64) og datasikkerhet (63) er viktigst for tyskerne.

e-resept

I mars 2021 starter implementeringen av e-resepten, som blir obligatorisk fra januar 2022. Den vil være tilgjengelig via en app som kommer neste år.

– Omtrent 464 millioner resepter skrives ut årlig i Tyskland. Det er 1,3 millioner hver eneste dag. E-resepten vil dermed ha en betydelig effekt på både byråkrati og bærekraft, sier Hesse.

Tidligere nevnte studie viser også at 66 prosent er åpen for å bruke e-resepten når den kommer.

Digitalisering av sykehusene

Nylig trådte også Hospital Future Act (KHZG) i kraft. Forskriften skal fremskynde digitaliseringen av tyske sykehus. Sykehusene kan søke i et investeringsfond på 4,3 milliarder euro til utvikling av digitalisering, IT-sikkerhet og krisehåndtering.

– Korona viser oss hvor vi må satse på digitalisering og tenke kreativt. I Tyskland har pandemien forårsaket endringer i regelverket til fordel for telemedisin. Vi ser en økt bruk av videokonsultasjoner. Som mange andre land i Europa har vi også lansert en korona-app for å hindre spredning av viruset.

I løpet av ett år har bruken av videokonsultasjon i Tyskland mer enn doblet seg, fra fem til 13 prosent. Siden mai har den steget med enda 5 prosentpoeng. Ifølge Hesse kunne 30 prosent av de spurte i 2019 tenke seg å bruke videokonsultasjon i fremtiden. I år ligger andelen på 45 prosent. En studie viser også at 91 prosent av de som har testet e-konsultasjon ville anbefale det videre til venner eller familie.

– Dette er spesielt gode tall med tanke på at to av tre tyskere er misfornøyde med legebesøket. Årsakene er at de opplever å ikke få nok tid, åpningstidene ikke passer, legekontorene er for dårlige eller at de ikke blir tatt seriøst, forteller Hesse og viser til en nylig PWC-studie fra februar 2020.

DiGA

Gjennom den nye loven har nå 73 millioner tyskere som er forsikret gjennom offentlig sykeforsikring fått rett på digitale hjelpemidler i behandlingen, og at kostnaden for disse dekkes av sykeforsikringen.

I DiGA-indeksen registreres og godkjennes ulike helseapper som skal hjelpe i ulike behandlinger og som skal kunne skrives ut på resept av leger og andre godkjente behandlere.