Vårt råd: Dr. Odd Myklebust

Norsk-Tysk Handelskammer støtter opp under næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Tyskland og Norge. Dette betydningsfulle bilaterale nettverket er dannet av over 850 medlemsbedrifter, som i tillegg til medlemsforsamlingen ledes av styret og rådet. Mens styret fastsetter kammerets retningslinjer, har rådet først og fremst en rådgivende funksjon.

Rådet består av ledende personligheter fra begge lands næringsliv, og skal fremme kammerets interesser og yte nødvendig bistand og beskyttelse.

Som forskningssjef ved SINTEF Manufacturing i Raufoss jobber Dr. Odd Myklebust med forskningsprosjekter innen industri 4.0, digitalisering, materialer, ICT og industriledelse. I denne sammenheng er samarbeid på tvers av grenser essensielt. I 2017 mottok SINTEF Manufacturing og det tyske Fraunhofer-instituttet for produksjonsteknologi (IPT) den tysk-norske næringslivsprisen for sitt mangeårige samarbeid.

Dr. Odd Myklebust har sittet i Norsk-Tysk Handelskammers råd siden 2006. Han har siden 2013 vært rådspresident og samtidig ledet valgkomiteen.

Du er forskningssjef ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS. Hvilket prosjekt er du mest opptatt av for tiden og hvorfor?

For tiden er jeg mest opptatt av et nytt EU-prosjekt vi har fått innen Industri 4.0; DAT4.ZERO. Prosjektet handler om å bruke digitalisering for å kunne automatisere kvalitetskontrollen i en fabrikk. Vi er 20 partnere fra syv europeiske land, hvor det inngår tre norske og tre tyske partnere. Prosjektet startet nå 1. oktober og går frem til april 2024. Ellers er jeg mye opptatt med prosjekter innen det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og bærekraft er stikkord her.

Du er og har vært et aktivt medlem i Norsk-Tysk Handelskammer i mange år – hva setter du personlig mest pris på når det gjelder dette samarbeidet?

Jeg har vært med i mange år, siden 2004 tror jeg. Norsk-Tysk Handelskammer er ganske unikt. Det er et utrolig åpent og vennlig miljø å jobbe med, man er alltid velkommen, samtidig som virksomheten de driver er spennende og viktig. Dette gjelder både nettverk, strategi og konkrete arrangement. Høstmøtene i Tyskland har nok vært høydepunktet samt det strategiske samarbeidet rundt Industri 4.0.