Elbiler: Flest nyregistreringer i Norge og Tyskland

Norge fører også an i tredje kvartal av 2018 på listen over nyregistreringer av elbiler i EU og EFTA. Ifølge opplysninger fra European Automobile Manufacturers Association ble det gjort 11 261 nyregistreringer i Norge i dette tidsrommet. Landet med nest flest nyregistreringer av elbiler er Tyskland med 7 381 kjøretøy. For Norge betyr dette en økning på 33,1 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2017, og i Tyskland utgjør stigningen 17 prosent.

Til sammen i de tre første kvartalene av 2018 ble 31 406 elbiler nyregistrert i Norge, og 16 505 i Tyskland. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor betyr dette en stigning på 35 prosent for Norge og 49,5 prosent for Tyskland.

I EU og EFTA ble det i de tre første kvartalene i år gjort til sammen 132 944 nyregistreringer av elbiler, noe som er en stigning på 37,4 prosent sammenlignet med samme tidsrom i fjor. Når det gjelder hybridbiler ligger Storbritannia (33 584 nyregistreringer) på topp foran Tyskland (25 567) og Norge (20 632).

Til sammen var nesten 58 prosent av alle personbiler som ble nyregistrert i EU og EFTA fra januar til september i 2018 bensinbiler, mens rundt en tredjedel var dieselkjøretøy. Alternativt drevne kjøretøy utgjorde 7,8 prosent av markedet, og bare to prosent av de nyregistrerte personbilene var elbiler.