Et utstillingsvindu for bærekraftig produksjon

Med sin nye møbelfabrikk i skogen ønsker møbelprodusenten Vestre å skape en helt ny type fabrikk.

Jan Christian Vestre var kun 25 år da han overtok firmaet som bestefaren hans grunnla i 1947. Sju år senere, i 2019, ble han kåret til Norges beste vekstskaper i den internasjonale konkurransen «EY Entrepreneur Of The Year». Vestre er drevet av ønsket om å endre bransjen vekk fra presset om å utvikle stadig nye produkter over mot livslang bærekraft. Hans bedriftsfokus ligger først og fremst på å skape en bedre og bærekraftig verden. Og på dette er Vestre bedre enn de fleste andre, uten at det gjør bedriften mindre lønnsom.

Fabrikk midt i skogen

Vestre er nå klar for det neste skrittet i visjonen sin: Med The Plus ønsker han å skape lønnsomme og meningsfulle arbeidsplasser og samtidig verne om naturen og det biologiske mangfoldet for å jobbe mot klimakrisa. The Plus er navnet på bedriftens nye fabrikk hvor Vestre ønsker å forene mennesker, produksjon, teknologi, arkitektur og natur. På Magnor i Eidskog bygges for tiden denne innovative og bærekraftige møbelfabrikken midt i skogen. Fabrikken er dimensjonert for inntil 70 arbeidsplasser, skal benytte seg av industri 4.0-teknologi som selvlærende roboter og autonome gaffeltrucker og skal være åpent for publikum samt skape rom for flora og fauna.

Fabrikken er tegnet av det danske arkitektkontoret Bjarke Ingels Group (BIG) og skal være mer enn en fabrikk i skogen. I tillegg til selve bygningen, som skal være tilgjengelig for publikum, omfatter tomta også en 300 hektar stor opplevelsespark med kunstinstallasjoner, en diktskog og lekeplasser. Ingenting på området er inngjerdet og føyer seg naturlig inn i omgivelsene. Gjennom store vinduer kan besøkende følge med på produksjonen. De kan også gå opp på taket av bygningen og derfra både utforske arkitekturen og omgivelsene.

Verdens mest miljøvennelige møbelfabrikk

Fabrikken selv er tilpasset omgivelsene. Det store plusstegnet er laget for å skape så lite inngripen i naturen som mulig. Trærne som måtte vike for bygningen ble brukt til fasaden. The Plus har oppfylt kravene til den aller høyeste miljøklassifiseringen i Breeam og skal være med å bidra til at Vestre oppfyller kravene fra Parisavtalen. Ved hjelp av 1 200 solcellepaneler skal fabrikken produsere 250 000 kWh fornybar energi og mer enn 90 prosent av prosessvannet skal gjenbrukes. Temperaturen i bygget skal reguleres gjennom bruk av overflødig varme samt ved hjelp av jordvarme og isvannsanlegg. På denne måten reduseres energiforbruket til fabrikken med rundt 90 prosent sammenlignet med konvensjonelle fabrikker.

Handelskammerets medlemsbedrift Vestre skal også legge om transporten til å bli miljøvennlig: De konvensjonelle lastebilene skal byttes ut og bedriften skal ha utslippsfri transport mellom fabrikkene i Torsby og Magnor med helelektriske Tesla-lastebiler.

The Plus er ikke kun et tiltak for å redusere bedriftens økologiske fotavtrykk, Jan Christian Vestre ønsker også å vise verden at grønn vekst er mulig. Han vil også vise at det er mulig å konkurrere globalt fra Skandinavia. The Plus skal være et utstillingsvindu for bærekraft og effektiv produksjon og samtidig være med på å inspirere mennesker til å jobbe for miljø og bærekraft.