En påskepakke for å utbyggingen av fornybar energi

Denne påsken var det ikke smågodt fra den tyske regjeringen til innbyggerne, men en hel pakke. Den 6. april fremmet Tysklands visekansler og nærings- og klimaminister Robert Habeck en rekke forslag som omtales som påskepakken. 

Ifølge Habeck skal pakken sette fart på utbyggingen av fornybar energi, og nesten fordoble andelen fornybar energi av det tyske strømforbruket i løpet av under ti år. Blant annet skal hastigheten på utbygging av fornybar energi tredobles – til lands, til vanns og ikke minst på hustakene. Påskepakken skal legge grunnlaget for forsyningssikkerhet og suverenitet i tysk energiforsyning, og vil være avgjørende for at landet skal kunne bli klimanøytralt i fremtiden.

Etter Russlands invasjon i Ukraina har dette blitt mer presserende. I tillegg til å reagere på klimakrisen, ønsker Tyskland å gjøre seg uavhengig av energiimport fra Russland.

Påskepakken som er utarbeidet av nærings- og klimadepartementet omfatter lovendringer på over 500 sider og dekker følgende enkeltlover:

  • Lov om fornybar energi (EEG)
  • Lov om havvindenergi (WindSeeG)
  • Energiloven (EnWG)
  • Behovsplanleggingsloven (BBPIG)
  • Lov om raskere utbygging av forsyningsnettet (NABEG)
  • og flere andre lover og forordninger innen energi

Tilsammen skal endringene ta utbyggingen av fornybar energi til et helt nytt nivå til lands og til sjøs. Innen 2030 skal minst 80 prosent av det tyske brutto strømforbruket komme fra fornybare kilder. For å nå dette målet, er forenklede prosedyrer for bygging av nye vind- og solkraftanlegg en viktig del av pakken. Blant annet skal nye arealer for utbygging av solceller tilrettelegges, kommunenes engasjement for vindkraft og solenergi skal styrkes, vindsvake områder skal videreutvikles og rammebetingelsene for utbygging av solcelleanlegg på hustak skal forbedres. For utbygging av vindkraft til havs skal det tas i bruk arealer som hittil ikke har vært gjenstand for undersøkelser. Samtidig skal den tidligere miljøenergiavgiften («EEG-Umlage») avskaffes, noe som vil bety en betydelig forenkling av bestemmelsene for egen forbruksandel og fordeler for industrien, og redusere byråkratiet i forbindelse med energilovgivningen. Også sluttkundenes rettigheter skal styrkes. Det tyske Bundesnetzagentur, forvaltningsorganet som fører tilsyn med grunnleggende infrastruktur, skal få utvidede muligheter til å gripe inn overfor energileverandørene, og dermed gi bedre vern for forbrukere av strøm og gass.

Regjeringens påskepakke er nå oversendt Bundestag og skal lovbehandles i parlamentet. Man regner med at endringene kan tre i kraft allerede 1. juli. Og i løpet av året forventes ytterligere klimatiltak.

Pressemeldingen fra departementet finner du her (engelsk versjon).