Dette planlegger Tyskland for G7

Tyskland har i 2022 formannskapet for G7 og vil fokusere på temaer som grønt skifte, klima og koronapandemien. Men for øyeblikket er agendaen preget av krigen i Ukraina.

Etter syv år har Tyskland igjen formannskapet i G7-gruppen. Og er dermed også vertsland for årets toppmøte, som finner sted på slottet Elmau i alpene i Bayern – samme sted det siste møtet i Tyskland i 2015. Toppmøtet i 2022 skal avholdes fra 26. til 28. juni, og er det syvende som arrangeres i Tyskland i G7-gruppens historie.

Boks: G7 (Group of Seven) er et internasjonalt forum for syv industriland som utgjorde de økonomisk mest betydningsfulle landene ved tidspunktet for grunnleggingen. Disse er Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Japan, Canada og USA. Dessuten er EU til stede på alle møter med observatørstatus. I 2018 stod de syv landene (uten EU) for 46 % av verdens bruttonasjonalprodukt. Formannskapet går på omgang blant G7-landene, slik at hvert medlemsland står for tur hvert syvende år. Dette landet organiserer da et toppmøte for regjeringssjefene og setter opp agendaen.

Kilde: Wikipedia

Allerede i begynnelsen av året fastslo forbundskansler Olaf Scholz: «Vi skal benytte vårt formannskap i G7 til å gjøre denne gruppen av stater til pionerer innen klimanøytral økonomi og en rettferdig verdensorden.» I januar kunngjorde den tyske regjeringen at årets tyngdepunkter skulle være klima, økonomisk gjenoppbygging etter COVID-19 og liberale samfunnstemaer. Men besøker man det offisielle G7-nettstedet, ser disse sakene ut til å ha havnet i bakgrunnen. Årsaken er det russiske angrepet på Ukraina. Hittil i år har representanter for G7-landene særlig møttes for å utarbeide felles erklæringer om dette teamet – i ekstraordinære møter ble regjeringssjefer og ministre fra G7-landene enige om felles reaksjoner på invasjonen. Særlig viktig var det å bli enige om økonomiske og finanspolitiske tiltak mot Russland, og å redusere den økonomiske og næringsmessige avhengigheten av landet. I en felles erklæring ga G7-representantene sin støtte til Ukraina, fordømte angrepet og krevde tilbaketrekking av russiske styrker. Russland var selv tidligere medlem i forumet, men måtte forlate det etter at landet i strid med folkeretten annekterte Krim i 2014 – det som den gang het G8, ble til dagens G7.  

Bærekraftighet og klima øverst på dagsorden

Til tross for krigen i Ukraina skal ikke andre saker bli skadelidende under det tyske formannskapet i G7. Ved det siste toppmøtet i Tyskland i 2015 stod klima i sentrum – deltakerne ble enige om togradersmålet og besluttet en gradvis utfasing av fossil energi. Det aktuelle programmet skal ta opp tråden: Tyskland vil styrke klimavernet internasjonalt ved å opprette en åpen «klimaklubb» for bedre samarbeid. Fremdriften i utformingen av en stabil og klimavennlig verdensøkonomi står helt øverst på dagsorden på årets G7-møte. Styrking og forsvar av demokratiske verdier og allianser, samt kamp mot desinformasjon, sto på agendaen allerede før Russlands invasjon. Disse punktene er nå enda mer aktuelle.   

Etter toppmøtet organiserer vertslandet også flere ministermøter på ulike fagområder. I mai og høsten 2022 møtes G7-ministere fra forskjellige departementer til samtaler og koordinering.

Prosjekter med Norge som forbilde

Dagsordenen Tyskland har fastlagt for årets G7, er også relevant for næringslivssamarbeidet med Norge. Administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer Michael Kern sier: «I handelsforbindelsene mellom Norge og Tyskland får klima, bærekraftighet og sirkulær økonomi stadig større betydning.» Agendaen for G7 vil altså styrke ting som allerede skjer i næringssamarbeidet mellom de to landene. «For eksempel er tyske bedrifter sterkt involvert i det norske storprosjektet Northern Lights, som i nær fremtid skal sørge for permanent lagring av mange millioner tonn CO2 under havbunnen.»

Norsk-Tysk Handelskammer har også fulgt flere prosjekter mellom de to landene innenfor fornybar energi, blant annet vindenergi fra norskekysten som skal ende opp i Tyskland. Ved hjelp av en rekke plattformer som Norsk-Tysk Energidialog, industriforumet i Düsseldorf i mai og temaspesifikke arbeidsgrupper samler Norsk-Tysk Handelskammer de to landene til felles bærekraftige prosjekter. «Slik oppstår det regelmessige forbindelser mellom norske og tyske bedrifter på dette området.» Samtidig innrømmer Kern: «Det grønne skifter er i gang og bærekraftige fellesprosjekter mellom landene faller på fruktbar jord. Men fortsatt utgjør fossile drivstoffer en stor del av handelen mellom Norge og Tyskland.» Den aktuelle G7-agendaen vil ha betydning her: Tiltakene som er avtalt mellom G7-landene, og særlig avskjeden fra russisk olje og gass, vil gjøre Norge til midtpunktet for forhandlinger om nye leveranser – også med Tyskland.