Horisont Energi og E.ON inngår samarbeidsavtale og E.ON kjøper 25 prosent eierandel i Horisont Energi

Horisont Energi og det europeiske energiselskapet E.ON offentliggjør i dag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale for å utvikle et europeisk tjenestetilbud for ende-til-ende karbonfangst, transport og lagring, utvikling av virksomhet innen fjerning av karbon samt produksjon og verdikjeder for rent hydrogen og ren ammoniakk. I forbindelse med avtalen vil Horisont Energi gjennomføre en rettet emisjon mot E.ON, som vil gi E.ON en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi.

– Vi er ekstremt glade for å samarbeide med det ledende europeiske energiselskapet E.ON for å bidra til energiomstillingen i Europa. Med denne avtalen inngår vi i et langsiktig strategisk samarbeid med E.ON, noe som forankres ved at selskapet går inn med en 25 prosent eierandel i Horisont Energi. Dette vil gjøre det mulig for Horisont og E.ON å spille en avgjørende rolle i dekarboniseringen av viktige industrisektorer i Europa, samtidig som vi skalerer opp og kommersialiserer CCS og ren ammoniakk, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

Horisont Energi og E.ONs partnerskap vil spesielt fokusere på utvikling og kommersialisering av CO2-fjerning, samarbeid om utvikling av fullskala ende-til-ende karbonfangst, transport og lagring som en tjeneste for europeisk industri, samt utvikling av rene ammoniakkverdikjeder. E.ON vil få en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi gjennom en rettet emisjon som er planlagt gjennomført i slutten av januar 2022 under visse betingelser. Se egen melding for ytterligere detaljer om den betingede rettede emisjonen.

– E.ON etablerer et komplett tilbud til våre kunder og partnere i dette markedet ved å bli en totalleverandør for deres dekarboniseringsaktiviteter som en del av vår vekststrategi. Det vil gjøre det mulig for E.ON å levere et fullstendig outsourcing-tilbud for dekarbonisering, fra skreddersydd og optimalisert karbonfangst til langsiktig lagring og forsyning av rent hydrogen. Samarbeidet med Horisont Energi vil sette oss i stand til å ta en lederposisjon i fremtidens industrielle karbonsyklusvirksomhet, som vil være en sentral driver for dekarbonisering av europeisk industri og offentlig sektor i andre halvdel av tiåret, sier Patrick Lammers, Chief Operating Officer – Commercial i E.ON.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom de to selskapene vil E.ON ta ansvar for karbonfangst og kondensering, mens Horisont Energi vil stå for transport og lagring av CO2. Tjenesten vil bli tilbudt både eksisterende og nye kunder av E.ON. De to selskapene vil også modne og utvikle en virksomhet basert på fjerning av CO2. Den 14. desember ble EU-kommisjonens visjon for karbonfjerning lansert. Ifølge kommisjonens planer skal lovforslaget om EUs rammeverk for sertifisering av karbonfjerning komme i fjerde kvartal 2022.