Klimapolitikk, korona, konjunktur – hva vil prege næringslivet i 2022?

Korona-krise, leveringsproblemer, inflasjon, grønt skifte, mangel på faglærte: for mange tyske bedrifter var dette daglig kost i fjor. Hva forventes av næringslivet i 2022? Hva må gjøres for at situasjonen skal bli bedre i år? Peter Adrian, president for Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), gir oss noen av svarene på disse spørsmålene.

Det nye året starter med fortsatt fokus på klimapolitikk. Klimakrisen er ikke bare viktig for den politiske utviklingen, også for det tyske næringslivet er dette et veldig viktig tema. Tyske industribedrifter frykter at deres internasjonale konkurranseevne vil bli svekket.

– De tyske kravene for bedrifters klimatiltak er mye høyere og mer forpliktende enn i andre næringsregioner, og til og med enn i våre naboland i EU, forklarer Adrian.

– Vi trenger globale klimatiltak

Utviklingen mot utslippsfri industri er ifølge Adrian et «veldig, veldig viktig tema». Som et foregangsland innen ny industriteknologi, vil Tyskland innta en naturlig lederposisjon på dette området. Derfor må det også legges til rette for at de store tyske industribedriftene skal kunne henge med i den internasjonale konkurransen, ellers er det en fare for at bedriftene vil flytte produksjonen til andre områder. Blant annet betaler tyske mellomstore bedrifter allerede dobbelt så mye for strøm som sine konkurrenter i Frankrike.

Derfor ønsker Adrian et internasjonalt samarbeid når det gjelder klimatiltak: De viktigste næringsområdene i verden må bli enige om felles standarder og tiltak.

– Såkalte „Climate clubs“ er derfor et helt riktig skritt slik jeg ser det. Det kan være en viktig nøkkel for å klare de omstillingsprosessene som er nødvendig og samtidig sørge for at konkuranseevnen til de tyske bedriftene ikke svekkes, sier Adrian.

Korona har kostet dyrt

Den stadig tilstedeværende koronapandemien har skapt ekstra utfordringer for mange bedrifter. I følge DIHK sine beregninger har pandemien i løpet av 2020 og 2021 sørget for et tap på nesten 400 milliarder euro i næringslivet. At vi nå er inne i nok en smittebølge, har fått alarmene hos mange bedrifter til å ringe. Men vi opplever også andre utfordringer for næringslivet: økende energipriser, leveringsproblemer og mangel på faglærte kan skape en enda vanskeligere situasjon for næringslivet.

– Vi kan ikke forvente å være tilbake til nivået vi hadde før krisen før tidligst mot slutten av 2022, forklarer Adrian.

Ingen forbedring i sikt for levering av varer og materialer

I internasjonal sammenheng mangler det konteinere, kapasitet på frakteskip og flere steder har produksjonen stoppet helt opp.

– Det hoper seg opp med oppdrag hos mange tyske bedrifter fordi de er avhengige av materialer som ikke kan leveres. Internasjonal handel henger fortsatt langt etter og det vil ta lang tid å hente inn igjen alle forsinkelser, forklarer Adrian.

– Mangelen på faglærte vil fortsette å stige

Korona har vært med på å forsterke bedriftenes allerede eksisterende problemer, dette gjelder også mangelen på faglærte. Spesielt innen bar- og restaurantbransjen, reiseliv og aktører som jobber med arrangementer er det ikke bare økonomien som har fått en knekk, også personalet, og spesielt de faglærte har forsvunnet.

Å finne nye medarbeidere byr også på problemer: For tiden står mellom 1,7 og 1,8 millioner stillinger i Tyskland ubesatt. Og fram mot slutten av dette tiåret regner DIHK med at det på grunn av endret demografi vil være mellom 3 og 4 millioner færre arbeidstakere i markedet.

For å prøve å motvirke disse endringene foreslår Adrian å fokusere enda mer på å øke attraktiviteten til fagopplæring, gjøre det lettere å kombinere jobb og familie samt hente kvalifisert arbeidskraft fra utlandet.

Kilde: DIHK