Markedstrender i Norge og Tyskland i 2022

Selv med noen hindringer i næringslivet det siste året, blomstrer det norsk-tyske samarbeidet som aldri før. 2022 har bare så vidt kommet i gang, men Norsk-Tysk Handelskammers avdeling Market Entry & Business Development er allerede godt i gang med planene for året. Vi har snakket med avdelingsleder Rita Hareid om hvilke prosjekt som vil være viktige i 2022, hvilke trender vi kan se i det norske og tyske markedet og hvilket potensial hun ser for videre samarbeid.

Har dere allerede planlagt prosjekter for 2022?

Ja, vi er godt i gang med planleggingen. Vi har flere prosjekter som videreføres fra tidligere år, men vi kommer også til å jobbe med nye temaer. Hydrogen, industri og energi er temaer vi allerede har stort fokus på – dette vil styrkes i 2022.

Planene for det norsk-tyske industriforumet, German-Norwegian Industry Forum, er allerede klare. Selve konferansen vil finne sted i Düsseldorf den 12. mai, og vi planlegger også ulike bedriftsbesøk i regionen i forbindelse med dette. Temaer for konferansen vil være dekarbonisering, ccs og grønn industri.

Vi kommer også til å arrangere vår faste German-Norwegian Energy Dialogue i Oslo i september, og hovedtemaer her vil være elektriske verdikjeder.

I første halvår vil vi jobbe mye med samarbeid og utveksling innen maritim sektor. Vi skal ta imot to bedriftsdelegasjoner før sommeren, hvorav en av dem har fokus på digitale teknologier og sikkerhetssystemer. Handelskammeret skal bistå bedriftene med å etablere kontakt med mulige samarbeidspartnere i Norge.  

Vi vil også jobbe med et Erasmus+ prosjekt hvor vi vil legge til rette for økt utveksling og mobilitet for lærlinger i Tyskland og Norge. Dette er et prosjekt vi ser veldig frem til å sette i gang med, og vi håper at vi gjennom dette kan være med på å styrke yrkesutdanningen i begge land.

Opplever dere at det er interesse for norsk-tysk samarbeid fra de ulike markedsaktørene?

Ja, veldig! Vi får stadig henvendelser fra mange ulike bransjer og fra bedrifter som er nysgjerrige på hva som skjer i det andre landet. Noen bransjer er mer interessante for tyske bedrifter, andre for norske bedrifter, men vi har et jevnt trykk fra begge land.

Vi får mange henvendelser fra tyske industribedrifter. Tyskland har lenge vært et foregangsland innen industri, og i de siste årene har landet også utviklet seg til å være ledende på utviklingen til en grønn industri. Det er mange tyske industribedrifter som samarbeider med norske bedrifter og som leverer produkter til Norge. Her ser vi også at mange av løsningene som kommer fra Tyskland kan brukes i andre bransjer også, som blant annet innen maritim virksomhet.

I Norge ligger vi langt fremme innen maritim teknologi og autonom skipsfart og opplever her en stor interesse for tyske bedrifter til å hente inspirasjon fra Norge. Her er det også et stort potensial for norske bedrifter til å finne samarbeidspartnere i Tyskland.

Ellers er energi et fortsatt veldig viktig tema i det norsk-tyske samarbeidet, og her opplever vi stor interesse fra begge sider.

Er det noen temaer dere kommer til å jobbe for å få mer fram i fokus i 2022?

Vi har lenge sett at det er et stort potensial for samarbeid innen helsesektoren, spesielt innen digitale løsninger, men også medisinske produkter. Koronapandemien har satt dette enda tydeligere på dagsorden og vi regner med at dette vil bli et viktig tema også for Norsk-Tysk Handelskammer i den kommende tiden.