Statsminister Jonas Gahr Støre om norsk-tysk energisamarbeid

Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i forbindelse med et besøk i Tyskland på en paneldebatt om energi i Berlin onsdag 19. januar. Debatten har fått tittelen «Decarbonizing the German industry: What’s needed, and can a fossil energy exporter like Norway be part of the solution? Cross-Border Cooperation to reach the ‘Grüne Null’”.  

Et av de store temaene innen fremtidens energipolitikk er hvordan vi kan klare å imøtekomme de høye klimamålene. Hvordan kan vi oppnå klimakutt uten å miste arbeidsplasser, konkurranseevne eller å tape store inntekter? Både Norge og Tyskland fikk i høst nye regjeringer som begge har satt seg høye mål innen klima, energi og grønt skifte. Dette betyr også at det er gode muligheter for et enda tettere energisamarbeid på tvers av landegrensene. Spesielt innen hydrogen, fornybar energi og batteriteknologi er potensialet for samarbeid stort.  

Hvilke muligheter som ligger i et slikt bilateralt samarbeid, er temaet for debatten på onsdag som arrangeres hos Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), paraplyorganisasjonen for alle tyske handelskamre som også Norsk-Tysk Handelskammer er del av. Peter Adrian, president for DIHK, er vert for arrangementet som modereres av den tyske journalisten Julia-Niharika Sen.  

Deltakerne i debatten er i tillegg til Støre er 

  • Dr. Patrick Graichen, statssekretær i det tyske nærings- og klimadepartementet  
  • Holger Lösch, Deputy Director General Executive Board, The Federation of German Industries (BDI) 
  • Dr. Sopna Sury, Chief Operating Officer Hydrogen, RWE Generation SE 

 Debatten vil gjennomføres på engelsk og streames live 19. januar kl 10.30 her

Arrangementet organiseres av den norske ambassaden i Berlin og Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK) i tett samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer.  

Norsk-Tysk Handelskammer og administrerende direktør, Michael Kern, bistår ved spørsmål både om innhold og om arrangementet.