Wintershall Dea og norsk-tysk energisamarbeid

Michael Zechner fra Østerrike tiltrådte i mars som administrerende direktør for Wintershall Dea Norge AS, det norske datterselskapet av Wintershall Dea. Zechner har allerede jobbet for Wintershall Dea siden 2003, i det siste som Senior Vice President Global Exploration i tyske Kassel. Han har også hatt forskjellige operative og ledende stillinger for foretaket i Stavanger og Buenos Aires.

Med stillingen i Norge overtar Zechner nå ansvaret for det som kommer til å bli en kjerneregion for Wintershall Dea. Selskapet er i dag et av de ledende olje- og gassforetakene på norsk sokkel, etter aktiviteter her i nesten fem tiår. Wintershall Dea besitter rundt 100 lisenser i Norge, og har den operative ledelsen for ca. en tredjedel av dem, f.eks. på produksjonsfeltene Brage og Vega. Porteføljen utvides stadig med smarte løsninger og ny teknologi. Selskapet gjorde seg for eksempel bemerket med utviklingsprosjektet Nova: Dette feltet utvikles ved hjelp av et undervanns-produksjonsanlegg som er fast installert på havbunnen og koblet til en allerede eksisterende plattform.

Wintershall Dea Norge er blant de ledende olje- gassprodusentene på norsk sokkel. Senest i januar ble selskapet tildelt syv produksjonslisenser under APA-lisensrunden (Applications in Pre-Defined Areas). Samtidig gjør målet om nullutslipp i EU innen 2050 det grønne skiftet til et stadig viktigere tema. Hva er de aktuelle utfordringene for dere?

Michael Zechner: Nullutslippsmålet i EU er ambisiøst, det stemmer. Men nye utfordringer betyr også nye muligheter. Og vi er et ambisiøst selskap som ser på oss selv om en del av løsningen. Produksjonen vår i Norge har allerede blant de laveste utslippene i verden. Vi bedriver flere såkalte tieback-felter, som benytter seg av allerede foreliggende offshore-infrastruktur og dermed produserer hydrokarboner så bærekraftig som overhodet mulig. I porteføljen vår fokuserer vi på gass, da vi er overbevist om at de reneste hydrokarbonene vil spille en avgjørende rolle i omleggingen til grønn energi.

Som gass- og oljeforetak jobber vi intensivt med å finne løsninger på tekniske utfordringer. En stor del av erfaringen vi har samlet i kjernevirksomheten vår i løpet av 125 år, vil være helt avgjørende for å lykkes med omleggingen til fremtidens energi. Ta for eksempel CO2-lagring i bakken: Våre kolleger innen ulike deler av geovitenskapen benytter her all sin ekspertise og erfaring til å finne og utvikle trygge lagringssteder for CO2.

Og for å si det helt klart: Vi støtter EU-målene fullt og helt. Vi vil oppnå målet om nullutslipp i all upstream-virksomhet allerede innen 2030.

Du deltok i diskusjonsrunden med Tysklands næringsminister Robert Habeck om potensialet i det fremtidige norsk-tyske samarbeidet, og særlig innen miljøvennlig energiforsyning. Hva er Wintershall Deas rolle? Hvordan kan dere bidra?

Det var en lærerik samtale med visekansleren om samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Når det gjelder hvilke energiformer som blir viktige i fremtiden, er han pragmatisk og svært motivert for å diversifisere energiforsyningen i Tyskland. Norge spiller her en svært viktig rolle, og vil på mellomlang og lang sikt levere betydelig mer grønn energi fra vind- og vannkraft til Europa. Wintershall Dea støtter dessuten målet om å utvikle et europeisk nitrogenmarked.

Men også i et kortere perspektiv har Wintershall Dea sammen med våre partnere i Norge viktige prosjekter på gang for å levere mer gass til Europa i løpet av de kommende 12 månedene. Den tyske næringsministeren var svært positiv til dette signalet.

CCS er et stort tema i Norge, mens det i Tyskland fortsatt er kontroversielt og omdiskutert. Hvilke muligheter ser Wintershall Dea?

Underjordisk lagring av karbondioksid (Carbon Capture and Storage, CCS) har lenge blitt diskutert i Norge på en løsningsorientert måte, og får aktiv politisk støtte. Dermed er denne teknologien lang mer akseptert i samfunnet her. Norsk industri har i flere år lagret karbondioksid trygt under havbunnen, f.eks. på Snøhvit-feltet, der Wintershall Dea deltar som partner.

Selskapet vårt og industrien har kunnskapen, teknologien og infrastrukturen som trengs for å gjøre Norge til en pioner innen CCS-prosjekter i stor målestokk. Helt avgjørende er det at Norge har et perfekt geologisk utgangspunkt – lagrene under Nordsjøen har jo faktisk oppbevart olje og gass trygt i millioner av år!

Hvilke mål har Wintershall Deas i Norge for fremtiden?

Over hele verden øker levestandarden, og det betyr større energibehov. Samtidig er debatten om klimaendringene nå fast forankret i den offentlige samtalen. Kort oppsummert: Stadig flere mennesker har behov for stadig mer og stadig grønnere energi. Vi ser to klare oppgaver for oss: Å gjøre dagens produksjon enda mer effektiv ved å benytte allerede eksisterende infrastruktur på en smart måte og å utvikle de senere årenes olje- og gassfunn så miljøvennlig som mulig. Og samtidig arbeide med nye løsninger for å sikre en bærekraftig energiforsyning i fremtiden.

Hvilke prosjekter brenner du for personlig, og hva ønsker du å stå for hos Wintershall Dea?

For meg er det aller viktigste å sikre mine kollegers ve og vel og verne om miljøet vi arbeider i. Alle skal føle seg trygge på jobben og starte og avslutte arbeidsdagen med god helse. Vi jobber jo tildels i tøffe omgivelser og med store, bevegelige deler i komplekse anlegg. Dessuten er omgivelsene vi opererer i svært sensible økosystemer, og å verne om dem er like viktig som å beskytte menneskene. Arbeidet vi gjør kan bare fungere hvis vi beskytter mennesker og natur. Det er min øverste prioritet.

I tillegg er jeg lidenskapelig interessert i å gi folk de evnene og verktøyene de trenger for å utvikle seg og stadig overgå seg selv. Hos Wintershall Dea Norge har vi noen av de mest begavede fagfolkene i bransjen, og jeg også utvikler meg videre og lærer noe nytt av kollegene mine hver dag. Hver eneste dag er jeg spent på hva vi kan klare å oppnå sammen.