Etterlengtet informasjonsnav i møbel- og byggevarebransjen

Trondheimsbaserte Xeris har utviklet en løsning som forenkler tilgang til og deling av varedata i møbel- og byggevareindustrien. Med X-trade by Xeris har trønderne nå blikket rettet mot Tyskland og tar sikte på å bli en global hub for informasjonsflyt langs hele verdikjeden.

– Produsentene sitter på stor verdi i form av varedata som de ikke utnytter til økt salg og omsetning, forteller Pål Mittet, Chief Business Development Officer i Xeris.

Gjennom sin bakgrunn som konsulent for alle byggevarekjedene i Norge, har han solid kjennskap til de mange varedatabasene som finnes i bransjen og god erfaring med å bruke varedata effektivt for å generere mer salg. Det var dette bakteppet som gjorde at Xeris så dagens lys.

– Jeg jobbet med en nettbutikk for kjøkken og fant fort ut at å fylle nettbutikkene med data og informasjon er den store flaskehalsen innen e-handel.

Å opprette og vedlikeholde varedata gjennom alle ledd i verdikjeden – fra produsent, grossist, arkitekt, ingeniør, konsulent, forhandler – er ifølge Mittet en svært tidskrevende prosess og gjøres i mange tilfeller manuelt. Når hver enkelt aktør benytter egen applikasjon for håndtering av data, kan det også fort bli utfordrende for konsumentene å få tak i aktuell informasjon om varen.

X-trade by Xeris samler varedata

– Se for deg en produsent av kontorstoler. På hver eneste merkevare denne produserer finnes det uendelige produktvarianter: type hjul, fjæring, understell, nakkestøtte, farge, stoff, produksjonssted, miljøsertifiseringer. Det betyr at produsenter har flere hundre tusen artikler i sine vareregistre, som deretter skal føres inn i applikasjonene som neste ledd i verdikjeden bruker. Dette er tidsbruk som koster bedrifter mye penger.

Bedriftens løsning på den dårlige informasjonsflyten er X-trade by Xeris: en digital markedsplass som samler varedata innen møbel- og byggevarebransjen på ett sted, som en slags informasjonsbank.

– Vår visjon er å bli en åpen global hub for utveksling av varedata. Vi mener at med løsningen vår blir brukerne mer effektive, sparer penger og kan enklere få mer matnyttig og oppdatert varedata ut til kundene sine.

Ved bruk av AI og egenprodusert logikk håndterer X-trade innhenting og tildeling av produktdata direkte fra produsentenes produktinformasjonssystemer. Her struktureres alle produktspesifikasjoner; tekniske detaljer, bilder, brosjyrer, sertifiseringer og illustrasjoner i henhold til internasjonale standarder og gis et internasjonalt format. Deretter kan dataen distribueres videre til andre ledd i verdikjeden, enten ved at Xeris eksporterer en fil fra X-trade som kundene så implementerer i sin applikasjon, eller enklest; automatisk og sømløst via programmets API.

Ser mot Tyskland

Etter at gründerne hadde identifisert flaskehalsen i informasjonsflyten mellom leddene i verdikjeden, gjorde de det motsatte av hva mange andre oppstartsbedrifter gjør: Før de utviklet en prototype gikk de i gang med å spørre markedsaktører om de kjente på samme smerte som de hadde følt på. Responsen var enorm, og gründerne søkte deretter støtte hos Innovasjon Norge for å kunne utvikle en MVP (minste fungerende løsning; en slags mini-prototype) som de kunne demonstrere på.

– Vi valgte både møbel- og byggevarebransjen grunnet vår erfaring herfra og fordi her eksisterer det et sterkt behov for å kunne visualisere løsninger overfor kunder. Enten det er private kunder, konsulenter, offentlige aktører eller byggherrer, alle ønsker å vite hvordan produktet ser ut når det står ferdig. Og til dette formålet trengs det varedata.  

Innenfor møbel- og interiørbransjen kom bedriften kjapt i gang med samarbeidsprosjekter med Kährs, en stor svensk parkettprodusent, og kontormøbelprodusenten Flokk. Begge bedriftene er aktive i 50-60 land og har dermed et stort antall forhandlere som må ha tilgang til bedriftenes varedata. Av Flokk og Kährs ble Xeris utfordret til å utforske hvordan bedriftene kunne dra nytte av X-trade i det tyske markedet.  Slik var det at Xeris kom i kontakt med Norsk-Tysk Handelskammer.

– Skal man inn i utenlandske markeder, så må varedataene finnes på de respektive språkene. Utveksling av varedata mellom internasjonale markeder er derfor forbundet med mye arbeid ettersom informasjonen må oversettes. Vi lager en løsning som sier at våre ledetekster skal være på forskjellige språk, slik at det er tilpasset kunden sitt ståsted.

Miljø på agendaen

Ulike ledd i verdikjeden har behov for forskjellig informasjon om produktet. Miljøhensyn er eksempelvis en viktig parameter for flere kundegrupper i dag da stadig flere ønsker å vite hvor produktene kommer fra og hvordan de er produsert. Ifølge Mittet er det derfor viktig at norske produsenter registrerer miljøsertifiseringer som Environmental Product Decleration (EPD-er) i sine varedata.

– Vi opplever at konsulenter for eksempel spør om et produkts CO2-ekvivalenter. I vår løsning kan man søke på slike spesifikasjoner, gitt at produsentene har spesifisert dette i produktinformasjonen. 

Hvis man skal erobre utenlandske markeder, gjelder det også å være klar over spesifikasjonskravene i det aktuelle landet. I 2019 trådte Tysklands nye emballasjelov i kraft med krav om at de som selger produkter i Tyskland også må miljømerke emballasjen og registreres i det såkalte Lucid-registret. Hvis denne informasjonen foreligger hos de norske produsentene, kan dette også registreres i X-trade.

Nær et gjennombrudd

I sin kontakt med markedet opplever Xeris at mange norske bedrifter innen begge bransjer vil til Tyskland, men at også tyskerne vil inn på det norske markedet.

– Vi er i dialog med flere tyske aktører, både produsenter, innkjøpsorganisasjoner og forhandlere og får bekreftet at behovet er like stort i Tyskland som resten av Europa. For oss er det nå viktig å bli kjent i det tyske markedet, derfor vil både løsningen og hjemmesiden vår komme på tysk.

Frem til nå har Xeris vært i en utviklingsfase, med hyppig kontakt med blant annet Innovasjon Norge i Tyskland og tyske konsulenter. Neste fase er salg.

–  Mulighetsrommet for X-trade by Xeris er stort, og vi er nå på nippet til å virkelig kunne vise at løsningen vår funker.

Tekst: Hilde Bjørk