Vektorgrafikk som viser e-helsetjenester

Helsesektoren digitaliseres i Tyskland

20. oktober avholdt Norsk-Tysk Handelskammer et webinar om e-helse i Norge og Tyskland. Det nasjonale forbundet for IKT og nye medier, Bitkom, informerte om den digitale utviklingen innen helsesektoren, som har skutt fart i 2020. Særlig aldergruppen 50-64 er positive til e-journalen. 

– I omtrent 17 år har det tyske helsedepartementet forsøkt å innføre e-journal (ePA). Til neste år vil den endelig være tilgjengelig for pasienter. Det skjer i forbindelse med at Digital Healthcare Act (DVG) trådte i kraft i januar i år, fortalte Alina Hesse, representant for helse og farmasi i Bitkom. 

I tillegg til e-journalen, skal forskriften også bane vei for digitale helseapplikasjoner (DiGA). Teleinfrastrukturen for sikker utveksling av data mellom aktørene, skal utbedres. Man skal også styrke bruken av e-konsultasjon og introdusere e-resepter.  

Innvirkning på byråkrati og bærekraft

Det store spørsmålet er om tyskerne vil ta i bruk e-journalen når den kommer. Ifølge en nylig Bitkom-undersøkelse blant 1 193 deltakere, svarer 73 prosent ja på spørsmålet. Den store overraskelsen er kanskje at i aldersgruppen 50 til 64 er flest positive (80 prosent), mens tilsvarende 73 prosent av de mellom 16-29 år. Undersøkelsen viste også at kontroll over egne data (64) og datasikkerhet (63) er viktigst for tyskerne.  

I mars 2021 starter implementeringen av e-resepten, som blir obligatorisk fra januar 2022. Den vil være tilgjengelig via en app som kommer neste år.  

– Omtrent 464 millioner resepter skrives ut årlig i Tyskland. Det er 1,3 millioner hver eneste dag. E-resepten vil dermed ha en betydelig effekt på både byråkrati og bærekraft, fortalte Hesse. 

Tidligere nevnte studie viser også at 66 prosent er åpen for å bruke e-resepten når den kommer. 

Digital boost til sykehusene 

For tre uker siden trådte også Hospital Future Act (KHZG) i kraft. Forskriften skal fremskynde digitaliseringen av tyske sykehus. Sykehusene kan søke i et investeringsfond på 4,3 milliarder euro til utvikling av digitalisering, IT-sikkerhet og krisehåndtering. 

– Korona viser oss hvor vi må satse på digitalisering og tenke kreativt. I Tyskland har pandemien forårsaket endringer i regelverket til fordel for telemedisin. Vi ser en økt bruk av videokonsultasjoner. Som mange andre land i Europa har vi også lansert en korona-app for å hindre spredning av viruset.  

I løpet av ett år har bruken av videokonsultasjon i Tyskland mer enn doblet seg, fra fem til 13 prosent. Siden mai har den steget med enda 5 prosentpoeng. Ifølge Hesse kunne 30 prosent av de spurte i 2019 tenke seg å bruke videokonsultasjon i fremtiden. I år ligger andelen på 45 prosent. En studie viser også at 91 prosent av de som har testet e-konsultasjon ville anbefale det videre til venner eller familie. 

– Dette er spesielt gode tall med tanke på at to av tre tyskere er misfornøyde med legebesøket. Årsakene er at de opplever å ikke få nok tid, åpningstidene ikke passer, legekontorene er for dårlige eller at de ikke blir tatt seriøst, fortalte Hesse og viste til en nylig PWC-studie fra februar 2020.  

Tekst: Hilde Bjørk