Første norske paviljonger på Hannover Messe

1. til 5. april 2019 samles industriaktører fra hele verden ved den internasjonalt ledende industrimessen Hannover Messe. Norsk-Tysk Handelskammer og Innovasjon Norge stiller for første gang med to norske fellespaviljonger bestående av 14 bedrifter.

Norge stiller med én paviljong i Industrial Automation-hallen og én i Energy-hallen. De norske bedriftene HydrogenPro, Viking Heat Engines, CDP Technologies, Robotic Innovation, Zivid Labs, Prediktor, Greater Stavanger, Haugaland vekst, SINTEF Manufacturing sammen med SIVA og Norsk katapult, Norsk Hydrogen Forum, Nel Hydrogen og Umoe Advanced Composites vil være en del av de to fellesstandene, som bygges av Puffs Brause UG.

Synlighet i mengden

Hannover Messe er verdens ledende industrimesse og en svært viktig arena for å følge teknologiutviklingen innen automatisering og robotisering, energi, smart produksjon, leverandørindustri og R&D. Sentral plassering og en spennende konstruert stand skal sørge for at de norske bedriftene får mye oppmerksomhet blant messens over 6 000 utstillere.

– Vi har tidligere hatt en mindre stand som har vært plassert i utkanten av utstillingen. Vi var derfor veldig takknemlige da vi mottok invitasjonen til å få være en del av den norske paviljongen. Paviljongen er en nydelig konstellasjon som kommer til å sette oss utstillere i et godt lys i tillegg til at den vil tiltrekke mange besøkende, sier styreleder i Viking Heat Engines, Torunn Hansen-Tangen.

Hannover Messe har gjennomsnittlig 225 000 besøkende fra hele verden, noe som gir norske utstillere en unik mulighet til å presentere teknologien sin for et bredt publikum.

– Vi vil bruke vår stand på den norske paviljongen som en møteplass det er lett å finne, samtidig regner vi med at en norsk fellesstand også trekker en del direkte besøkende, sier Sales Manager i CDP Technologies, Odd Gilinsky.

Verdien av internasjonale messer

Ved å stille ut på internasjonale messer viser de norske selskapene seg som globale aktører, hvilket styrker bedriftenes image og status. Deltakelse på internasjonale messer bidrar til å utvide deres internasjonale nettverk, og ettersom messer samler hele bransjen fra hele verden, gir de også god oversikt over det aktuelle markedet og industrien. På denne måten er det lettere for firmaene å søke etter nye muligheter – samt å oppdage nisjer innad i markedet.

– For oss i CDP Technologies er Tyskland det første landet vi jobber mot når vi går ut internasjonalt. Innenfor industriell software er Tyskland kanskje det viktigste markedet i Europa, men siden Hannover Messe er en internasjonal messe, gir det ytterligere muligheter, sier Gilinsky.

Messedeltakelse er også viktig for næringsutvikling ettersom bedriftene vil få mulighet til å motta direkte tilbakemeldinger på nye produkter og løsninger.

– Hannover Messe er en viktig arena hvor vi får muligheten til å vise frem vår industrielle, høy-tempererte varmepumpe, HeatBooster, ettersom Hannover Messe har den største samlingen av potensielle kunder på ett sted. Tidligere år har vi i etterkant av messen samlet flere interessante salgsleads til et felles arrangement i våre lokaler, og vi håper å kunne gjøre det også i år, forteller Hansen-Tangen fra Viking Heat Engines.

Velinvesterte penger

Det koster å stille ut på internasjonale messer, men prisdifferansen mellom Hannover Messe og sammenlignbare messer i Norge reflekteres i nytteverdien de ulike messene gir. Effekten av å stille ut på verdens største industrimesse med 225 000 besøkende fra mer enn 70 land er naturlig nok en helt annen enn å være utstiller på en messe med 10 000 til 20 000 norske besøkende.

For de norske paviljongene tar Innovasjon Norge en betydelig andel av felleskostnadene og bidrar dermed til en meget god pris for deltakere fra norsk næringsliv.

Edel Bertine Dirdal