Bottling on Demand – En enklere drikkevareproduksjon

Med den økende digitaliseringen har også forbrukernes adferd endret seg: individuelle ønsker og bestillinger på nett har blitt normalen. Dette skaper også nye krav for hvor raskt bestillinger behandles og for den moderne prosessteknikken. Som en av verdens ledende bedrifter innen tappe- og emballasjeteknikk, ønsker Krones AG å revolusjonere drikkevareindustrien med et helt nytt tappeanlegg.

Fra sitt hovedkontor i Neutraubling i Sør-Tyskland har Krones utarbeidet et konsept som legger til rette for individuell utforming av ulike drikkevarer, uten at produsentene taper på produktivitet eller pris.

– Også i drikkevareindustrien merker vi behovet for mer individualisering, forteller Peter Moertl, pressetalsmann for Krones AG. Undersøkelsene deres viser at for at det skal lønne seg å ha en fleksibel produksjon i ett enkelt tappeanlegg, må hvert enkelt produksjonstrinn bli mer dynamisk.

Individualisering i drikkevareindustrien

Krones’ konsept viser hvordan et moderne tappeanlegg kan utformes. Ulike drikkevarer blir produsert på bestilling etter kundenes personlige ønsker, med rom for ulike blandeforhold, flaskestørrelser, etiketter og korker. Det innovative tappeanlegget består av en tappestasjon for ulike innhold, en printer som trykker ulike etiketter direkte på flaskene samt et nytt system som tillater en fleksibel omgang med ulike flaskestørrelser. Systemet utstyrer hver enkelt beholder med en individuell RFID-kode. Anlegget er også koblet til et intelligent bestillingssystem slik at flaskene kan konfigureres individuelt gjennom en app av forhandlere eller konsumenter.

Kjernen i anlegget er en innovativ tappeventil med én hovedkran og opptil tre andre kraner, som alt etter blandingsforhold kan styres og doseres individuelt slik at hver flaske får riktig innhold – opptil 13 ulike drikkevarer kan blandes i dette anlegget. På denne måten reduseres ikke bare tiden som i dag brukes på å omstille maskinene for nye produkter, anlegget muliggjør også en sømløs overgang mellom produksjonen av ulike drikkervarer.

– Vi kan for eksempel allerede i produksjonen ferdiggjøre blandede bestillinger, i samsvar med ønskene fra forbrukerne. Drikkevareindustrien går med andre ord spennende tider i møte, forteller Moertl.

Småproduksjon som lønner seg

Med teknikken vi ser i dagens tappeanlegg lønner det seg ikke økonomisk å produsere små mengder. Krones’ behovsorienterte produksjon åpner muligheten for å produsere ulike drikkevaretyper fra en produksjonslinje, i små mengder og rask rekkefølge. Dersom blandingsforholdet for en drikkevare endres, kan man enkelt endre doseringen fra tappeventilene.

– Om systemet fyller én beholder eller 500 beholdere før det stilles inn på nytt, spiller ingen rolle. Det viktige er at omstillingen skjer uten ventetid. Når det fungerer for de minste mengdene kan hele konseptet uten problem også skaleres opp, sier Moertl. Slik kan paller med ulike produkter produseres, pakkes og sendes ut direkte fra anlegget – uten omveien om lagre og mellommenn.

Den effektive utnyttelsen av produksjonslinja har også miljøfordeler: Det er kun bestilte varer som produseres og slik reduseres utslipp fra produksjon, lagring og logistikk. Varer som er gått ut på dato, unødig emballasjesøppel og høye fraktkostnader tilhører dermed fortiden.

Sporing fra produsent til konsument

Behovsprinsippet kan man også finne igjen i informasjonsflyten: I motsetning til andre produksjonslinjer spesifiseres informasjonen kun når den trengs. Gjennom de personaliserte RFID-kodene i korkene kan alle artikler identifiseres og spores.

– Resultatet er høy produksjonssikkerhet gjennom heldekkende sporing – fra drikkevareproduksjonen og den påfølgende transporten helt til salget, hevder Moertl.

Den individuelle markeringen byr også på store muligheter for markedsføring, siden den ifølge Moertl i tillegg til produksjonsinformasjon også kan inneholde relevant informasjon for forbrukere, som innhold og tilsetningsstoffer.

– Denne individualiseringen av produkter kan i fremtiden bli en stor markedsfordel, spesielt for helse- eller sportsdrikker.

Krones’ undersøkelse viser at denne typen markeds- og behovsorientert produksjonen ikke bare er en fremtidsdrøm. Teknologien gir produsentene stor frihet ved produksjonsplanleggingen og åpner nye muligheter i netthandelen. Konseptet er med andre ord et spennende skritt i retning individualisert drikkevareproduksjon.

Julia Pape
oversatt av Trine Jess