Forbundsdagen skal vedta ny krisepakke på 750 milliarder euro

Mandag 23. mars vedtok den tyske regjeringen en ny krisepakke for næringslivet, som i dag behandles av Forbundsdagen. For små bedrifter og selvstendig næringsdrivende som sliter økonomisk som følge av korona, er det satt av direktetilskudd på over 50 milliarder euro. I tillegg etableres blant annet et stabiliseringsfond for større bedrifter på 600 milliarder euro.

– At den tyske regjeringen tar koronakrisens potensielt katastrofale innvirkning på tysk og dermed globalt næringsliv på alvor, er gode nyheter for de mange norske og internasjonale bedriftene involvert i tyske leverandørkjeder. Nå er tiden for å sette inn umiddelbare og ubyråkratiske tiltak for å unngå at internasjonale leverandørkjeder bryter sammen og vi ender i en dyptgående resesjon, sier administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern.

Tidligere har Forbundsregjeringen kommet med en tiltakspakke som blant annet inneholdt ubegrensede lån gjennom den statlige finansieringsbanken KfW, enklere tilgang på lønnsutbetaling ved permittering samt skatteutsettelser. I forbindelse med denne krisepakken etterlyste president i Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), Eric Schweitzer, ordninger rettet mot små bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Med anslåtte ti millioner sysselsatte utgjør denne gruppen en stor del av tysk næringsliv.

– Vi må umiddelbart sikre eksistensen til selvstendig næringsdrivende og små bedrifter. Hos disse faller omsetningen drastisk over natten, noen ganger til null, og de har ingen anelse om når de vil få oppdrag igjen, uttalte Schweitzer i en kommentar.

Tiltak for alle deler av næringslivet

Den nye krisepakken adresserer i større grad den vanskelige situasjonen som denne delen av tysk næringsliv befinner seg i. En tilskuddsordning på 50 milliarder euro skal dempe den økonomiske belastningen for de mindre foretakene som opplever økonomiske vansker som følge av korona og som ikke får tilgang på lån eller har noen former for økonomisk sikkerhet. Ordningen gir aktuelle bedrifter med opptil fem ansatte en engangsbetaling på 9 000 euro over tre måneder, mens bedrifter med opptil ti ansatte mottar 15 000 euro.

I tillegg etablerer forbundsregjeringen et stabiliseringsfond på 600 milliarder euro for å styrke kapitalen i større bedrifter. For å finansiere den nye krisepakken for næringslivet må regjeringen opp lån på 156 milliarder euro. I dag er vedtaket under behandling i Forbundsdagen før det havner hos Forbundsrådet fredag 27. mars.  

Om DIHK

Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammertag e. V.) er representant for samtlige deler av tysk næringsliv. Tysklands 79 regionale handelskamre (IHK) er medlem av DIHK, som igjen har millioner av bedrifter fra industri, handel og tjenesektoren som medlemmer. Norsk-Tysk Handelskammer (AHK Norwegen) er ett av 140 utenlandshandelskamre i nettverket.