Koronatiltak fra den tyske regjeringen

De siste dagene har den tyske regjeringen iverksatt flere tiltak i et forsøk på å begrense spredningen av koronaviruset.

Mandag 16. mars ble det kjent at forbundsregjeringen har gått sammen med G7-landene og utarbeidet enhetlige retningslinjer for å hindre spredning av viruset. Det innebærer blant annet at kafeer, barer, dyrehager, kinoer, sportsanlegg og lekeplasser stenges. I tillegg forbys sammenkomster i foreninger, sport- og fritidsanlegg, kirker, moskeer, synagoger og i andre former for trossamfunn.

For å begrense spredningen av viruset, har regjeringen innskrenket grensetrafikken fra Frankrike, Østerrike, Luxemburg, Belgia, Sveits og Danmark. Varetransport og pendlere påvirkes ikke av dette. Utenriksdepartementet fraråder utenlandsreiser som ikke er nødvendige.

Tiltakspakke for næringslivet

Fredag 13. mars la finansminister Olaf Scholz og økonomi- og energiminister Peter Altmaier fram en tiltakspakke for næringslivet, som blant annet inneholder følgende:

*Ubegrensede lån til koronarammede bedrifter fra den statlig eide investerings- og utviklingsbanken KfW.

*Midlertidige endringer i skattereglene for å bedre likviditeten for bedrifter:

  • Enklere bevilgning av betalingsutsettelser og tilpasning av forskuddsbetalinger.
  • Rammes en betalingsskyldig bedrift umiddelbart av koronaviruset, ignoreres tiltak om tvangsfullbyrdelse / tilleggsavgift fram til 31. desember 2020. 

*Mildere krav for bedrifters tilgang på «Kurzarbeitergeld» (lønn til ansatte i forbindelse med delvis permittering)

  • En bedrift kan nå melde inn krav om lønnskompensasjon til delvis permittering (kurzarbeit) hvis oppdrag uteblir grunnet dårlig konjunktur og ordinær arbeidstid for minst 10 prosent av ansatte dermed reduseres. Hittil har terskelen for lønnskompenasasjon til delvis permittering vært på 30 prosent av arbeidsstyrken.
  • Krav om opparbeiding av negativ arbeidstidssaldo i forkant frafaller delvis eller fullstendig.
  • Lønnskompensasjon til delvis permittering gjelder også for midlertidig ansatte.
  • Trygdebidrag, som arbeidsgiver normalt sett må betale til den ansattes helseforsikring, erstattes i sin helhet av staten.

Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), som er talerøret for tysk næringsliv, vurderer tiltakene fra forbundsregjeringen som modige, men forlanger i tillegg et nødfond for små bedrifter:

– Vi må umiddelbart sikre eksistensen til selvstendig næringsdrivende og små bedrifter. Hos disse foretakene faller omsetningen drastisk over natten, noen ganger til null, og de har ingen anelse om når de vil få oppdrag igjen og om de eventuelt kan ta på seg disse, sier president Eric Schweitzer.

Her kan du lese mer om hvordan DIHK vurderer tiltakene fra forbundsregjeringen (på tysk)