Korona: Nesten annenhver tyske bedrift forventer økonomisk tap

I lys av den siste utviklingen knyttet til koronaviruset, forventer nesten hver andre bedrift i Tyskland en nedgang i omsetning. Det fremkommer av en aktuell konjunkturundersøkelse gjennomført av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK).

Én av fem bedrifter forventer en nedgang i omsetning på opptil ti prosent, mens en fjerdedel forventer et omsetningstap på mer enn ti prosent. Enkelte bransjer – for eksempel hotell-, gastronomi- og messebransjen – rapporterer om et omsetningstap på mer enn 75 prosent, noe som innebærer at allerede nå trues enkeltbedrifters økonomiske overlevelse.

Ifølge konjunkturundersøkelsen merker allerede halvparten av bedriftene virkningene av koronaviruset. Reiselivs- og overnattingsbransjen er hardest rammet (henholdsvis 87 og 79 prosent), men også industrien og handelen påvirkes på grunn av forstyrrelser i forsyningskjeden og nedgang i etterspørsel (henholdsvis 57 og 54 prosent). Så langt er byggebransjen den næringen som har blitt minst berørt av virusutbruddet (20 prosent).

Én av tre bedrifter forventer lavere etterspørsel

Bedriftene frykter ytterligere betydelige begrensninger på forretningsvirksomheten i de kommende ukene. Som følge av den økende globale spredningen av koronaviruset forventer én av tre bedrifter lavere etterspørsel etter produkter og tjenester. Rundt 23 prosent av bedriftene forventer å stå foran store utfordringer knyttet til salg og produksjon.

Her kan du lese resultatene i sin helhet.