Tre trender om nordmenn og Tyskland du ikke visste om

En stor del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Tyskland handler om eksport, import og investeringer. Men hvordan står det egentlig til med nordmenns forhold til Tyskland og det tyske språk?

Norske elever blir bedre i tysk

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) tok rundt 48 000 elever tysk som fremmedspråk i 2019. Dette representerer en tredjedel av norske elever i grunnskolen. Antall elever som lærer tysk har ikke forandret seg stort siden 2011, men norske elever har fått bedre karakterer i tysk i denne perioden. Selv om gjennomsnittlig karakter det siste tiåret bare har økt marginalt fra 3,8 til 4,2, så har karakterfordelingen forandret seg betydelig. Andel elever med karakter 5 og 6 har økt betraktelig fra 30 til 42 prosent, mens andel elever med karakter 1 og 2 har minsket betydelig fra 13 til 6 prosent.

At norske elever har fått bedre tyskkarakterer kan være en indikator på at de har blitt bedre i tysk, og det er en gledelig utvikling for norsk-tysk næringssamarbeid. Norsk næringsliv har stort behov for arbeidstakere med tysk språkkompetanse da mange tyske bedrifter oppretter datterselskaper og investerer i Norge. Ved Norsk-Tysk Handelskammer kan man bruke og forbedre sine språkferdigheter gjennom et praktikantopphold, som også gir et godt innblikk i det norsk-tysk næringssamarbeidet. Også i vårt bilaterale forretningsnettverk og blant medlemmene i Young Professionals kommuniseres det både på tysk og norsk.

Antall nordmenn bosatt i Tyskland konstant

I 2018 var rundt 6 385 nordmenn bosatt i Tyskland ifølge tall fra Statistisches Bundesamt. Sett i et lengre perspektiv har antall nordmenn bosatt i landet gått noe ned – fra toppnivå med over 7 500 nordmenn på 1990- og tidlig 2000-tallet. Siden 2004 har tallet ligget relativt stabilt på rundt 6 300 nordmenn. Ser man på den geografiske fordelingen, bor de fleste nordmenn i delstaten Nordrhein-Westfalen (1 155), etterfulgt av de sørlige delstatene Bayern (970) og Baden-Württemberg (865). I hovedstaden Berlin er rundt 530 nordmenn bosatt. Færrest nordmenn lever i de østtyske delstatene.

At de fleste nordmenn bor i Nordrhein-Westfalen, er ikke overraskende. Mange av de 190 norske datterselskapene i Tyskland er lokalisert i den vestlige delen av landet, for eksempel handelskammerets medlemsbedrifter Hydro eller Tomra Sorting.

Mange av handelskammerets norske medlemsbedrifter med forretningsaktivitet i Tyskland er lokalisert her, for eksempel den norske aluminium- og kraftprodusenten Hydro.

Ifølge SSBs tall studerte rundt 287 nordmenn i Tyskland i 2018, det høyeste tallet siden 2007. Dette er imidlertid betydelig mindre enn i 1999 da rundt 723 nordmenn studerte i landet. Antall norske studenter gikk vesentlig ned frem til 2010. Siden den gang har tallet steget sakte, men kontinuerlig.

Flere nordmenn drar på ferie til Tyskland

Ifølge SSBs reiseundersøkelse for 2019, er Tyskland med 388 000 ferieturer fra Norge på femteplass blant nordmenns mest populære ferieland. Sammenlignet med bare 214 000 feriereiser i 2005, er dette en økning på 81 prosent. Foran Tyskland kommer Sverige, Spania, Danmark og Storbritannia. Tyskland nådde toppen som ferieland i 2014 da landet fikk rundt 491 000 ferieturer fra Norge.

For nordmenn er ikke Tyskland bare attraktivt som ferieland, men også for yrkesreiser. Norsk-Tysk Handelskammer har lang erfaring med å gjennomføre studieturer og organisere delegasjonsreiser til Tyskland, og tilbyr rådgivning for planlegging og deltakelse på tyske messer. Hos oss sitter også Tysklands Nasjonale Turistkontor som jobber aktivt med å markedsføre Tyskland som ferieland i Norge.

Nicolas Schwarz