Gass for 58 milliarder euro: Tyskland blir Norges viktigste eksportland

Tyskland er nå Norges desidert største eksportland: Sammenlignet med året før ble eksportvolumet mer enn doblet i 2022, og utgjorde rundt 68 milliarder euro ved utgangen av året – hele 58 milliarder kom fra gassleveranser. Ifølge Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, vil Norge og Tyskland fortsette å spille en avgjørende rolle for hverandre.

Tyskland importerte varer for rundt 68 milliarder euro (726 milliarder NOK) fra Norge i 2022. Dette viser de nylig publiserte tallene fra SSB om Norges handelsbalanse i 2022. Olje og gass utjorde som tidligere en stor del av norsk eksport.

I tidligere år har eksporten fra Norge til Tyskland ligget på mellom 20 og 25 milliarder euro. I 2021, forårsaket av høyere priser på fossilmarkedet og økte leveringsvolumer av olje og gass, nådde eksporten rundt 26 milliarder euro. Og i 2022 ble dette doblet.

Nesten en tredjedel går til Tyskland

I følge SBB eksporterte Norge i 2022 varer for en samlet «historisk høy» verdi av rundt 243 milliarder euro til utlandet. Med 68 milliarder tar Tyskland imot nesten en tredjedel av dette. Disse tallene gjør Tyskland til Norges klart største eksportpartner i 2022. Storbritannia følger på andreplass med rundt 52 ​​milliarder euro, etterfulgt av Frankrike med 23 milliarder euro.

Disse tallene viser hvor viktig Norge er for Tyskland!

Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer

Hovedårsaken til denne utviklingen er de fortsatt høye prisene på olje og gass. Fossilt brensel, fremfor alt gass, utgjør den klart største andelen av Norges eksportvolum til Tyskland: rundt 62 milliarder euro (664 milliarder kroner) kan tilskrives gass og olje; 58 milliarder euro (621 milliarder kroner) på gass alene. Norge økte gassproduksjonen med vel ti prosent i fjor, Tyskland har nylig fått dekket en tredjedel av gassbehovet med leveranser fra Norge.

Begge landene er fortsatt viktige for hverandre

– Disse tallene viser hvor viktig Norge er for Tyskland, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer. Og Norge vil fortsatt være viktig:

– De to landene ønsker å utdype energipartnerskapet også utenfor olje og gass, spesielt innenfor vindkraft, hydrogen og karbonlagring. Norge bygger sin fremtidige forretningsmodell innenfor blant annet disse områdene – og Tyskland vil spille en ekstremt viktig rolle i det, understreker Kern.

Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer

Det var også en økning i tysk eksport til Norge i 2022. Norge importerte varer for rundt 11 milliarder euro (117 milliarder kroner) fra Tyskland i 2022, mot i underkant av 10 milliarder euro i 2021. Det betyr at Tyskland fortsatt inntar tredjeplassen på Norges importrangering, bak Sverige og Kina.