Tysklands visekansler Habeck på besøk i Norge

Tysklands visekansler, Dr. Robert Habeck (i midten), på vei inn til Norsk-Tysk Handelskammer sammen med handelskammerets administrerende direktør Michael Kern (v.), president Ulrike Haugen (h.) og Tysklands ambassadør til Norge, Dr. Detlef Wächter (bak). Foto: AHK Norwegen.

5. og 6. januar 2023 besøkte Tysklands visekansler Robert Habeck Norge for andre gang på ett år. Temaet for besøket var blant annet gass- og energisamarbeidet mellom Norge og Tyskland og hvordan landene kan jobbe sammen for å lykkes med den grønne omstillingen.

Habeck møtte statsminister Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Terje Aasland, næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide til samtaler om energisamarbeidet; et møte som endte med signering av en avtale om videre samarbeid fra begge land.

Dette har vært en historisk dag. Vi har signert et dokument som gir oss gode muligheter for å jobbe videre sammen.

Jan Christian Vestre, Norges næringsminister
Norges næringsminister, Jan Christian Vestre, viser fram dokumentet som ble underskrevet på statsministerens kontor den 5. januar 2023. Foto: AHK Norwegen.

– Dette har vært en historisk dag. Vi har signert et dokument som gir oss gode muligheter for å jobbe videre sammen. Tyskland er vår beste venn og nærmeste allierte, fortalte Vestre etter møtet.

Grønn skipsfart og batteriteknologi

Under sitt besøk i Norge møtte også den tyske visekansleren og nærings- og klimaministeren Robert Habeck sin norske kollega Jan Christian Vestre samt representanter fra ulike norske og tyske bedrifter til diskusjon hos Norsk-Tysk Handelskammer om temaene grønn skipsfart, batteriteknologi og sjeldne jordartsmetaller.

Grønn skipsfart er et område med ypperlige muligheter for enda tettere samarbeid mellom landene, og både Norge og Tyskland har en velutviklet maritim industri. Norge har også etablert seg som et viktig testmarked både for elektrisk mobilitet til sjøs og autonom skipsfart. Også batteriteknologi er et viktig tema i begge land,  og blir ansett som veldig viktig for å lykkes med den grønne omstillingen. Norge er godt posisjonert i batterimarkedet og har mange av råvarene som trengs der.

Jeg vil gjerne ha batteridrevne ferger i Tyskland også!

Dr. Robert Habeck, Tysklands visekansler og nærings- og klimaminister.
Tysklands visekansler, Dr. Robert Habeck, under møtet med næringslivet ved Norsk-Tysk Handelskammer. Foto: AHK Norwegen.

– Jeg gleder meg veldig over å få kunne høre mer om hvor det er samarbeidsmuligheter mellom norsk og tysk industri innenfor disse områdene, sa Habeck. Og etter å ha hørt om hvor langt utviklingen med elektriske ferger har kommet i Norge tilføyde han:

– Jeg vil gjerne ha batteridrevne ferger i Tyskland også!

De ulike bedriftene som var til stede fortalte om sine ulike pilotprosjekter innen batteriteknologi og grønn skipsfart, til stor interesse fra begge ministrene. På spørsmål om hva bedriftene ønsker seg fra politisk side, ble det lagt vekt på at spesielt forutsigbarhet og incentiver til forandring er viktig for å kunne ta skrittet fra pilotprosjekt til større prosjekt.

Både Vestre og Habeck la vekt på viktigheten av å møte representanter for bedriftene for å høre deres meninger om hva som trengs for å lykkes med det grønne skiftet.

– Både Vestre og jeg ønsker å samle bedrifter fra begge land sammen for å komme opp med ulike kreative løsninger for hvordan vi kan løse fremtidens utfordringer, sa Habeck.

– Og vi vil helst begynne å jobbe med løsninger allerede neste uke, la Vestre til.

– I tillegg til energitemaene valgte vi bevisst temaene grønn skipsfart og batteriteknologi fordi det innenfor begge disse feltene er stort potensial for samarbeid mellom Norge og Tyskland, forklarte Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer etter diskusjonsrunden.

– Norge har allerede samlet mye erfaring innenfor disse områdene, og eksportverdensmesteren Tyskland er selvfølgelig veldig interessert i å kunne eksportere sine varer til sjøs med et lavere CO2-avtrykk enn i dag. I tillegg ser vi at verdikjedene for batteriteknologi som blir bygget opp i begge land vil være viktige for fremtidens mobilitet, forklarte Kern videre.

Viktig energisamarbeid

Etter møtet med Støre på statsministerens kontor holdt de to en felles pressekonferanse.

– Norge har sjelden vært så viktig for Tyskland som nå, og Tyskland har sjelden vært så viktig for Norge. Vi er veldig glade for å jobbe så tett med Tyskland og jeg vil gjerne få takke for samarbeidet med Tyskland i disse vanskelige tider, sa Støre på pressekonferansen.

– Norge er nå Europas ledende leverandør av naturgass, og vi er veldig klar over det ansvaret som følger med dette med tanke på en trygg og stabil levering, sa Støre.

I 2022 økte Norge produksjonen av naturgass med 8 prosent og dekker nå en tredjedel av Tysklands gassbehov.

– Jeg vil gjerne få takke Norge for den økte mengden gasseksport, på grunn av Norge har vi klart å avverge den største krisen, sa Habeck på pressekonferansen.

Hovedtemaet for dette møtet var hydrogensamarbeidet mellom de to landene, et samarbeid som skal forsterkes ytterligere de kommende årene. Etter møtet ble det undertegnet en avtale mellom Equinor og det tyske energiselskapet RWE hvor de vil samarbeide om å erstatte kullkraftverk med gasskraftverk som på sikt skal drives av hydrogen. Equinor ønsker å bygge opp omfattende produksjon av hydrogen i Norge. Hydrogenet skal så eksporteres til Tyskland gjennom en ny rørledning. Selskapene ønsker også en felles utvikling av vindparker, hvor energien skal brukes til produksjon av hydrogen i framtiden.