Både Norge og Tyskland planlegger flere havvindprosjekt

Tyskland har økt sine havvindmål betydelig. En nylig inngått avtale mellom den tyske regjeringen, delstatene langs kysten og nettoperatørene skal ta hensyn til dette – en «milepæl» ifølge næringsminister Robert Habeck. Dette vil også ha positive effekter for Norges havvindsektor, som også har som mål å bygges raskt ut.

Dette er en milepæl, sa Robert Habeck, Tysklands nærings- og klimaminister kort tid etter inngåelsen av den nye havvindavtalen mellom den tyske regjeringen, de kystnære delstatene og nettoperatørene i begynnelsen av november. Denne såkalte offshore implementeringsavtalen bygger på en første versjon fra 2020 men er tilpasset de nye ekspansjonsmålene: Den nye offshore vindenergiloven har økt målene for produksjon av offshore vindenergi til minst 30 gigawatt i 2030, 40 gigawatt i 2035 og 70 gigawatt i 2045. Ifølge Fraunhofer IWES er potensialet for offshore vindenergi i Tyskland 82 gigawatt. Inntil nå har Tyskland hatt som mål å produsere 20 gigawatt innen 2030 og 40 gigawatt innen 2040. Dermed må ekspansjonen skje raskere enn opprinnelig planlagt, og den nye avtalen skal hjelpe til med den konkrete gjennomføringen av dette.

I tillegg til den tyske regjeringen har delstatene Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen og Schleswig-Holstein samt overføringssystemoperatørene 50Hertz, Amprion og TenneT undertegnet avtalen. Ifølge det tyske nærings- og klimadepartementet (BMWK) vil avtalen føre til et tett samarbeid og koordinering for å gjøre 30 gigawatt offshore vindenergi til en realitet innen 2030:
– Vi har blitt enige om en klar prosess for en steg for steg-gjennomføring slik at vi kan nå 30 gigawatt. De avtalte stegene og tidsplanene for forbindelseslinjene er spesielt viktige for dette, sier minister Habeck.

Men hva betyr Tysklands nye mål for Norge? Hanne Marit Grønning Strand, senior prosjektleder ved Norsk-Tysk Handelskammer, forteller:
– Tyskland er et attraktivt marked for norske tilbydere. Med den nye avtalen og ekspansjonsmålene blir Tyskland bare enda mer interessant.

På den andre siden er tyske aktører involvert i flere konsortier som ønsker å bygge ut havvind i Norge. Og også her skjer det ting: I begynnelsen av desember annonserte den norske regjeringen at den har til hensikt å starte anbudsprosessen for sine to havvindparker Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av 2023. Vindenergiselskaper kan da søke om å bruke området. Regjeringen har nå sendt en pakke med forslag til prekvalifikasjonskriterier, kvalitative kriterier og til tildeling, auksjon og finansieringsmodell av denne utlysningen, som varer til 6. januar 2023. Innen 2040 ønsker regjeringen å frigi og tildele havområder med potensiell bruk på 30 gigawatt.

Dette viser at Norge og Tyskland er på samme vei i havvindsektoren. Det økonomiske potensialet som kommer ut av dette er tydelig:
– Vi opplever stor interesse for samarbeid mellom bedrifter fra begge land, sier Hanne Marit Grønning Strand.