Tyskland som et messeland er på fremmarsj: et tilbakeblikk på fjoråret og utsikter for 2023

2022 ble et slags overgangsår for mange messer, med litt lavere tall enn før pandemien. Men nå ser det ut som det har løsnet, og utsiktene for 2023 ser mye bedre ut.

I oppsummeringen av messeåret 2022 legger ikke AUMA, paraplyorganisasjonen til den tyske messeindustrien, skjul på at Tyskland som messested også i 2022 måtte akseptere tap. Det er imidlertid tegn til bedring. I 2022 hadde de tyske messene i snitt 65 prosent av antall besøkende i 2019 og 70 prosent av antall utstillere. AUMA understreker at trenden har vært kraftig stigende siden sommeren.

Følgelig er messeplanleggingen for 2023 mer optimistisk enn for 2022. 340 mindre og større messer skal finne sted i Tyskland i 2023, 120 av dem i første kvartal. Til sammenligning: 280 messer var planlagt i 2022, hvorav kun 8 i første kvartal.

– Messebransjen i Tyskland finner sakte rytmen igjen, fastslår AUMA-formann Philip Harting.

Susanne Hawkins, prosjektleder i messeavdelingen i Norsk-Tysk Handelskammer, er enig.

– Messene i 2022 kom seg ikke helt tilbake til 2019-nivå, forteller hun og snakker om et overgangsår hvor mange fortsatt hadde forbehold og planmessige usikkerhetsmomenter. Det var heller ingen utstillere og besøkende fra Asia i 2022.

– I mange av de asiatiske landene er det fortsatt strenge inn- og utreiseregler og restriksjoner på grunn av pandemien. Dette merket vi noen ganger på messene, forteller Hawkins. Generelt var imidlertid internasjonaliteten og kvaliteten på alle messer besøkt av Norsk-Tysk Handelskammer i 2022 meget god.

Tilbakemeldingene vi har fått fra messene i 2022 er nesten utelukkende positive. I tillegg har vi merket økt interesse fra utstillere for våre messepaviljonger de siste månedene, sier Hawkins.

Susanne Hawkins, prosjektleder Norsk-Tysk Handelskammer

– Tilbakemeldingene vi har fått fra messene i 2022 er nesten utelukkende positive. I tillegg har vi merket økt interesse fra utstillere for våre messepaviljonger de siste månedene, sier Hawkins. Dette tyder på at 2023 blir et lovende år i bransjen.

Hvert år tar Norsk-Tysk Handelskammer med seg en rekke selskaper fra Norge og Tyskland gjennom paviljonger og delegasjoner til messer i begge land. Følgende står på kalenderen for 2023:

DatoNavnTemaTypeSted
23. –  24. januarboot Båt og vannsport DelegasjonDüsseldorf
17. – 21. aprilHannover Messe «hydrogen + fuel cells»Hydrogen og brennstoffcellerPaviljongHannover
25. – 27. april  DMEAE-helsePaviljong       Berlin
6. – 9. Juni Nor-Shipping   Paviljong        Lillestrøm/Oslo
7. – 9. September Kind+JugendBaby og småbarn 0-3 J                Paviljong       Köln
13. – 16. NovemberRehacareRehabilitering og pleiePaviljong        Düsseldorf
7. – 11. OktoberAnugaMat og drikkevarerPaviljong        Köln
13. – 16. NovemberMedicaMedisinteknikk Paviljong        Düsseldorf